Hinder en maatregelen

Hinder en maatregelen

Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat betrokkenen uit de omgeving de vervanging van de bomen als onprettig kunnen ervaren. Uiteraard doen we er alles aan om de hinder tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat u hinder ervaart, bijvoorbeeld op het gebied van geluid. Ook zal er extra vrachtverkeer zijn vanwege de afvoer van de bomen.

Daarom werkt de aannemer zo veel mogelijk op tijdstippen die weinig overlast geven. De aannemer zorgt ook dat de wegen schoon blijven door eventuele grond- en houtresten op tijd te verwijderen.

Verder blijft, om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden, langs de oostzijde tijdelijk een rij bomen behouden. Aan de westzijde staan er andere bomen achter de te vervangen populieren en wordt deze maatregel niet toegepast. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat de nieuwe populieren nu al worden opgekweekt. Wanneer we deze in het voorjaar inplanten, zijn ze al ongeveer 3 tot 4 m hoog. Populieren zijn snelle groeiers, dus zal er binnen een relatief korte periode weer een volle bomenrij zichtbaar zijn.