Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat start maandag 15 oktober 2018 met het vervangen van bijna 7.000 populieren langs de snelweg A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken. De huidige populieren naderen het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder zijn voor schimmels en parasieten.

Door de bomen nu te vervangen, verspillen we geen natuurlijke grondstoffen. Het hout van de gekapte populieren wordt duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert het planten van nieuwe bomen en struiken.

Duurzaam en circulair

De verwijderde populieren leveren nu nog kwalitatief goed hout op. Dit hout kan goed worden hergebruikt, bijvoorbeeld in pallets, keukengereedschap, multiplex, houtsnippers, klompen en meubelen, maar ook energieopwekking behoort tot de mogelijkheden. Het hout wordt verkocht om de herplant van nieuwe bomen en struiken te financieren. Ook gebruiken we de opbrengst voor het beheer en onderhoud van de nieuwe populieren. Dit past in het streven van Rijkswaterstaat om duurzaam en circulair te werken.

Behoud polderlandschap

Uitgangspunt bij de herplant – die direct na het verwijderen van de oude populieren start – is dat het typische polderlandschap langs de A6 behouden blijft. Daarom planten we opnieuw populieren aan. Het gaat om 2 soorten (Vereecken en Robusta), die niet pluizen. Dat is beter voor mensen met een allergie, maar ook weggebruikers en omwonenden hebben hier profijt van.

Rijkswaterstaat vervangt bijna 7.000 populieren langs de A6 bij Lelystad. Foto: © Paul van Baardwijk

Daarnaast zetten we op een aantal plekken struiken neer om zo een divers landschap te creëren dat geschikt is als foerageergebied voor vogels, insecten en vleermuizen. Ook bekijken we samen met de imkervereniging uit de omgeving of we langs de westzijde van de A6 bloeiende planten kunnen aanbrengen, die goed zijn voor honingbijen en andere insecten.

Vertrouwde aanblik A6

Staatsbosbeheer heeft de nieuwe bomen de afgelopen jaren al op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij het planten al 3 tot 4 meter m hoog zijn. Zo zorgen we ervoor dat het typisch Nederlandse polderlandschap met populieren langs de A6 zo snel mogelijk weer zijn vertrouwde aanblik heeft. Ook belasten we hierdoor het ecosysteem, met vleermuizen en andere dieren, zo min mogelijk.