Planning

Hieronder vindt u de planning om de toegenomen verkeersdrukte op de snelweg A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad aan te pakken.

Gereed: 2025
2018 - begin 2021

Planstudie naar duurzame inpassing verbreding A6 in leefomgeving

Voorjaar 2021 Ontwerptracébesluit ter inzage
Eind 2021

Tracébesluit vastgesteld

Najaar 2023

Start werkzaamheden

Voorjaar 2025

Openstelling

Ook het project verbreding A6 Oostvaarders - Lelystad raakt aan de PAS-uitspraak van de Raad van State. Deze uitspraak zorgt ervoor dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet langer als onderbouwing gebruikt kan worden bij vergunningverlening vanwege de Wet natuurbescherming. Dit maakt de planfase voor projecten, zoals de verbreding van de A6 Lelystad, ingewikkelder.

Deze planning is daarom onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanleg halve aansluiting (9) A6

De provincie Flevoland begint medio 2019 met het aanleggen van een halve aansluiting op de A6 Almere Oostvaarders - Lelystad. Dit wordt afslag 9 en deze afslag wordt half aangelegd. Dit betekent dat alleen verkeer vanaf Amsterdam naar Lelystad Airport kan rijden en van Lelystad Airport kan het verkeer de A6 weer op richting Amsterdam (en dus niet van en naar het noorden). De aansluiting zorgt voor een betere verdeling van het verkeer. Het bevordert namelijk de doorstroming, vermindert de verkeersdruk bij afslag 10 Lelystad en verbetert de bereikbaarheid van de luchthaven voor verkeer vanuit de Randstad. 

De nieuwe halve aansluiting sluit aan op de verbindingsweg N727. Ook hiervoor start de provincie Flevoland met werkzaamheden na de zomer van 2019. Wil je meer weten over de werkzaamheden voor de halve aansluiting en de verbindingsweg? Lees meer op de website Vlot en veilig door Flevoland. Als de werkzaamheden van de halve aansluiting door de provincie Flevoland zijn afgerond (naar verwachting begin 2021), wordt de halve aansluiting weer overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Zie ook