A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

Waarom

  • Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen.
  • We verbreden de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport en een vlotte en veilige doorstroming.

Alle doelen en resultaten

Hoe

opstellen tracébesluit met plan van aanpak verkeersdrukte

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wij werken de verbreding naar 2x3 rijstroken tussen Almere Oostvaarders en Lelystad uit in een plan. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving. De eventuele wegwerkzaamheden starten naar verwachting medio 2021. Dan kan er sprake zijn van verkeershinder.

Wanneer

Gereed: 2024
2018 - zomer 2019 Planstudie naar duurzame inpassing capaciteitsvergroting A6 in leefomgeving
Najaar 2019 Ontwerp tracébesluit ter inzage
2020 Tracébesluit definitief

Bekijk de volledige planning

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's