A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

A6: verbreding Almere Oostvaarders - Lelystad

Waarom

  • Het zuiden van Lelystad maakt een forse ontwikkeling door, zowel qua woningbouw als qua toename van bedrijven en bedrijventerreinen.
  • De ontwikkelingen zorgen voor een extra groei van de mobiliteit bovenop de autonome ontwikkeling.
  • Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen.
  • We verbreden de weg van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en de Randstad en een vlotte en veilige doorstroming.

Alle doelen en resultaten

Hoe

opstellen tracébesluit met plan van aanpak verkeersdrukte

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wij werken de verbreding naar 2x3 rijstroken op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad uit in een plan. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving. De eventuele wegwerkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2024. Dan kan er sprake zijn van (verkeers)hinder. Zodra hier meer informatie over bekend is, communiceert Rijkswaterstaat dit via haar gebruikelijke kanalen.

Wanneer

Gereed: 2026
Medio 2022

Ontwerptracébesluit ter inzage

Eind 2022

Tracébesluit vastgesteld

Najaar 2024

Start werkzaamheden

Bekijk de volledige planning

Ook het project verbreding A6 Oostvaarders - Lelystad heeft te maken met stikstof. De uitspraken door de Raad van State over stikstof bij andere projecten hebben mogelijk ook consequenties voor dit project. Dit maakt de planfase voor projecten, zoals de verbreding van de A6 Lelystad, ingewikkelder.

Deze planning is daarom onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's