Doelen en resultaten

We vergroten de capaciteit van A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad door de snelweg van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting te verbreden. Deze verbreding werken wij nu uit tot een ontwerptracébesluit. De verbreding van 2 naar 3 rijstroken ligt vast zodra er een uitvoeringsbesluit is genomen.

De verbreding van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad zorgt voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer. Bovendien zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar. Daarnaast streven we ernaar om het open polderlandschap bij de aanleg van de A6 te behouden.

Plan uitwerken voor verbreding A6

Voordat de werkzaamheden aan de A6 van start gaan, werken we de verbreding naar 2x3 rijstroken samen met een ingenieursbureau uit. Ook bekijken we hoe de verbreding van de snelweg past in de planning van projecten in de omgeving. We houden zoveel mogelijk rekening met de diverse belangen in het gebied. Het ontwerp is gereed als het voldoet aan alle eisen zoals verkeersveiligheid, techniek en milieu. Dan wordt het tracébesluit vastgelegd.

Aanpassen aansluitingen snelweg A6

Door de komst van extra rijstroken op de A6 worden ook de aansluitingen aangepast of nieuw aangelegd. Bij de bestaande aansluiting 10 (Lelystad) wordt de toerit in de richting Almere over de gehele lengte verbreed naar 2 rijstroken. Ook wordt de afrit vanuit Almere aangepast aan de verbrede A6. De viaducten over de Larserweg worden niet verbreed. Net voor de Lage Dwarsvaart komt een nieuwe halve aansluiting 9 (vanaf Amsterdam van en naar Lelystad Airport), die door de provincie Flevoland wordt aangelegd. Ook de bestaande aansluiting 8, Almere Oostvaarders wordt aangepast.

Samenwerking

Samen met bedrijven, overheden en organisaties uit de omgeving zijn we het participatietraject DuurzaamPLUS gestart. We onderzoeken met elkaar hoe we elkaar kunnen helpen, verbeteren en versterken. De belangrijkste onderwerpen van het participatietraject zijn:

Het doel is om een tracébesluit te realiseren waarin zoveel mogelijk de ideeën en wensen van de omgeving zijn opgenomen.

Zie ook