A6: groot onderhoud Lelystad-Noord - Ketelbrug

A6: groot onderhoud Lelystad-Noord - Ketelbrug

Waarom

  • Op de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug hebben de duikers (betonnen verbindingen tussen 2 wateren) onder de snelweg het einde van hun levensduur bereikt en is het asfalt toe aan onderhoud.
  • Daarnaast is de weg te smal om grootschalig onderhoud uit te voeren met zo weinig mogelijk hinder en zijn de vluchtstroken niet breed genoeg voor hulpdiensten om veilig te kunnen werken.
  • Na de werkzaamheden is de A6 weer klaar voor de toekomst en beter toegankelijk voor hulpdiensten.

Meer doelen en resultaten

Hoe

deels vernieuwen van de fundering, vervangen asfalt door een geluidreducerende deklaag, vervangen duikers onder de A6 en verbreden vluchtstroken

Heb ik last van de werkzaamheden?

Omleidingen en langere reistijden zijn helaas niet te voorkomen. De werkzaamheden leveren verkeers- en geluidhinder op. Ons uitgangspunt is om deze zo veel mogelijk te beperken in duur en intensiteit. Maar hinder is onvermijdelijk. Eind 2020 weten we precies hoeveel en wanneer er hinder zal ontstaan.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind 2021
Begin 2021 Start groot onderhoud A6
Eind 2021 Afronding van het project

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Zie ook