Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De snelweg A6 tussen de aansluiting Lelystad-Noord en de Ketelbrug is toe aan groot onderhoud. De fundering, het asfalt en de duikers (constructies die 2 wateren met elkaar verbinden) onder de A6 zijn aan vervanging toe.

Daarom nemen we dit deel van de A6 in beide richtingen flink op de schop. De werkzaamheden starten begin 2021 en duren tot eind 2021.

A6 is straks stiller, veiliger en de doorstroming is beter

Is het werk in 2021 af, dan is de A6 weer helemaal klaar voor de toekomst. De weg is stiller doordat het asfalt is vervangen voor een geluidreducerende deklaag van duurzaam zoab. De vluchtstroken zijn verbreed en zorgen ervoor dat er veiliger gewerkt kan worden door hulpdiensten en dat de doorstroming bevorderd wordt bij ongevallen en werkzaamheden.

Watercompensatie en meer natuur

Omdat we de vluchtstrook van de A6 verbreden, moet het waterbergend vermogen (hoeveelheid water die de bodem kan opslaan) in de omgeving ook vergroot worden. Om deze watercompensatie mogelijk te maken, werkt Rijkswaterstaat samen met regionale partijen. Zo realiseren we een deel van deze watercompensatie in het Visvijverbos, ter hoogte van aansluiting 11. Hier ontwikkelden we in samenwerking met Staatsbosbeheer en waterschap Zuiderzeeland een plan om watergangen te verbreden en natuurvriendelijk in te richten. De creatie van natuurvriendelijke oevers zorgt voor meer kansen voor diverse flora en fauna.

Daarnaast ontwikkelen we bij oprit 12 Swifterbant een klein gebied voor waterberging en natuurontwikkeling. De verbreding van de vluchtstrook van de A6 zorgt dus voor watercompensatie en meer natuur in de omgeving.

Zie ook