A6: groot onderhoud Lelystad-Noord - Ketelbrug

A6: groot onderhoud Lelystad-Noord - Ketelbrug

Waarom & Hoe

voor een deel vernieuwen van de fundering, vervangen asfalt door een geluidreducerende deklaag, vervangen duikers onder de A6 en verbreden vluchtstroken

  • Op de A6 tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug zijn de duikers (betonnen verbindingen tussen 2 wateren) onder de snelweg aan het einde van hun levensduur. Ook is het asfalt toe aan onderhoud.
  • Daarnaast is de weg te smal om groot onderhoud uit te voeren met zo weinig mogelijk hinder. Ook zijn de vluchtstroken niet breed genoeg voor hulpdiensten, om veilig te kunnen werken.
  • Na de werkzaamheden is de A6 weer klaar voor de toekomst en beter toegankelijk voor hulpdiensten.

Meer doelen en resultaten

Heb ik last van de werkzaamheden?

Omleidingen en langere reistijden zijn helaas niet te voorkomen. De werkzaamheden leveren verkeers- en geluidhinder op. Onze visie is om deze zo veel mogelijk te beperken in duur en intensiteit. Maar hinder is niet te voorkomen. Voor een deel van de werkzaamheden is een (gedeeltelijke) afsluiting van de snelweg noodzakelijk. Om de overlast voor weggebruikers zo veel mogelijk te verminderen, worden de werkzaamheden vooral in het weekend uitgevoerd. Extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.

Meer hinder en maatregelen

Wanneer

Klaar: eind 2021
Begin 2021 Start groot onderhoud A6
Eind 2021 Afronding van het project

Bekijk de hele planning

Deze planning kan nog veranderen.

Circulair werken met een minimale milieu-impact

We vernieuwen de fundering en vervangen het asfalt door een geluidreducerende deklaag van duurzaam zoab. Ook vervangen we de duikers en verbreden we de vluchtstroken. We proberen de uitvoering zo duurzaam mogelijk te doen en daarbij de gevolgen voor het milieu te verminderen. In de infograhic hieronder laten we zien hoe we dat doen.

Nieuws

Zie ook