02 Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

In samenwerking met omgevingspartijen, wordt de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Zo verlagen we de A6 ter hoogte van het Weerwater en leggen we de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar waardoor er ruimte ontstaat voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere.

Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In de zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Maatregelen

We nemen de volgende maatregelen: 

  • 13,6 km snelweg verbreden
  • 13.1 km 2x4 rijstroken
  • 8,7 km enkellaags geluidsreducerend asfalt
  • 4,9 km dubbellaags geluidsreducerend asfalt
  • Op 13 locaties nieuwe/aangepaste bruggen en viaducten
  • 1,2 km nieuwe gemeentelijke weg
  • Bij Weerwater wordt A6 verlaagd en taluds aangebracht
  • Totale tracé tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost energieneutraal