02 Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat heeft de snelweg A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) verbreed naar 4 rijstroken per rijrichting. Op 1 juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is het traject voor het verkeer opengesteld.

Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. In samenwerking met omgevingspartijen, is de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwater verlaagd en zijn de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar gelegd waardoor er ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere.

Na de aanleg van een zonnepanelenveld dit najaar (2019) voorziet dit gedeelte van de snelweg A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee de 1e energieneutrale rijksweg van Nederland. Eind november 2019 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden gereed. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere. De verbreding van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost maakt deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Maatregelen

Waar werken we aan?

  • 13 km nieuw, grotendeels stil asfalt
  • Een hoofd- en parallelstructuur
  • De 1e energieneutrale weg van Nederland
  • Het breedste viaduct van de provincie Flevoland
  • De nieuwe verbindingsweg de Steigerdreef
  • Op 13 locaties nieuwe/aangepaste bruggen en viaducten
  • De aanpassing van knooppunt Almere
  • Nieuwe op- en afrit Almere Haven richting Amsterdam
  • Nieuwe toe- en afrit Almere Haven richting Lelystad
  • Het verlagen van het Weerwatergebied