Planning

Hieronder vindt u de planning om de toegenomen verkeersdrukte op de snelweg A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad aan te pakken.

Gereed: 2024
2018 - zomer 2019 Planstudie naar duurzame inpassing capaciteitsvergroting A6 in leefomgeving
Najaar 2019 Ontwerp tracébesluit ter inzage
2020 Tracébesluit definitief
2021 Start eventuele werkzaamheden
Najaar 2023 Beschikbaarheid 3e rijstrook
Begin 2024 Voltooiing

Deze planning is onder voorbehoud.

Zie ook