A6: aanpak verkeersdrukte Almere Oostvaarders - Lelystad

A6: aanpak verkeersdrukte Almere Oostvaarders - Lelystad

Waarom

  • Op de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is het verkeer de afgelopen jaren flink toegenomen.
  • We onderzoeken of de drukte kan worden opgevangen door de weg te verbreden.
  • Dit moet zorgen voor een betere bereikbaarheid van Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport en een vlotte en veilige doorstroming.

Alle doelen en resultaten

Hoe

opstellen tracébesluit met plan van aanpak verkeersdrukte

Heb ik last van de werkzaamheden?

We doen een studie om te onderzoeken hoe we de verkeersdrukte tussen Almere Oostvaarders en Lelystad aanpakken. De eventuele wegwerkzaamheden starten naar verwachting medio 2021. Dan kan er sprake zijn van verkeershinder. Tot die tijd werken wij de plannen verder uit. Dat levert geen hinder op voor het verkeer of de omgeving.

Wanneer

Gereed: 2024
2018 - zomer 2019 Planstudie naar duurzame inpassing capaciteitsvergroting A6 in leefomgeving
Najaar 2019 Ontwerp tracébesluit ter inzage
2020 Tracébesluit definitief

Bekijk de volledige planning

Nieuws

Meer nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina's