Doelen en resultaten

We onderzoeken of de capaciteit van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad vergroot kan worden door de snelweg van 2 naar 3 rijstroken per rijrichting te verbreden. Deze capaciteitsvergroting werken wij nu uit. De verbreding van 2 naar 3 rijstroken ligt vast zodra er een uitvoeringsbesluit is genomen.

De capaciteitsvergroting van de A6 tussen Almere Oostvaarders en Lelystad zorgt voor een betere en veilige doorstroming van het verkeer. Bovendien zijn zowel Flevoland, Noord-Nederland en Lelystad Airport in de toekomst beter bereikbaar.

Onderzoek naar verbreding A6

Voordat de werkzaamheden aan de A6 van start gaan, onderzoeken we samen met een ingenieursbureau hoe de capaciteitsvergroting naar 2x3 rijstroken eruit komt te zien en waar de weg verbreed kan worden. Ook bekijken we hoe de verbreding van de snelweg past in de planning van projecten in de omgeving. We houden zoveel mogelijk rekening met de diverse belangen in het gebied. Het ontwerp is gereed als het voldoet aan alle eisen zoals verkeersveiligheid, techniek en milieu. Dan wordt het tracébesluit vastgelegd.

Samenwerking

Samen met bedrijven, overheden en organisaties uit de omgeving zijn we het participatietraject DuurzaamPLUS gestart. We onderzoeken met elkaar hoe we elkaar kunnen helpen, verbeteren en versterken. De belangrijkste onderwerpen van het participatietraject zijn:

Het doel is om een tracébesluit te realiseren waarin zoveel mogelijk de ideeën en wensen van de omgeving zijn opgenomen.

Zie ook