A6/A7: Knooppunt Joure

A6/A7: Knooppunt Joure

Waarom

  • Drukte rond het verkeersplein Joure belemmert de doorstroming op de A6 en de A7.
  • We passen het plein aan, zodat verkeer veilig en snel kan doorrijden en Joure beter bereikbaar is.
  • Hiermee zorgen we ervoor dat het sluipverkeer in de omliggende dorpen afneemt.

Hoe

we bouwen verkeersplein Joure om tot knooppunt

Heb ik last van de werkzaamheden?

In januari 2016 is het werk buiten van start gegaan. Werkzaamheden kunnen grotendeels in het open veld plaatsvinden. Op de weg kunt u de werkzaamheden wel merken. Denk aan tijdelijke in- en uitritten op de snelweg, rijstroken die worden verlegd en soms gaan we ook 's nachts aan het werk. Tijdens het werk kan het verkeer blijven doorrijden. Waar nodig gaat de maximumsnelheid op de snelweg omlaag naar 70 km/h. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Op zondag wordt in principe niet gewerkt. Sinds oktober 2017 rijdt het verkeer niet meer over de snelwegrotonde, maar al grotendeels over het nieuwe knooppunt. In 2019 is de aannemer nog bezig met de bouw van een nieuw viaduct en vinden de afrondende werkzaamheden plaats. Denk aan draaien van het definitieve asfalt, afwerken van de bermen en plaatsen van bebording.

Wanneer

Gereed: 2019

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente De Fryske Marren werken samen aan de verbetering van de bereikbaarheid van Fryslân via Joure. Wat we gaan doen? De bestaande rotonde maakt plaats voor een ongelijkvloerse verbinding tussen de A6 en A7. Dat is goed voor de doorstroming en voor de verkeersveiligheid. Ook de omgeving van het knooppunt wordt aangepakt. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een gezamenlijke organisatie. Zo komen we slagvaardig tot andere én betere oplossingen.

Op de website Knooppunt Joure staat in schematische weergave de fasering aangegeven.

Onderliggende pagina's