A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

A2, A6, A7, A12, A27, A28 en N50: onderhoud wegen Midden-Nederland

Waarom

  • Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan de bestaande infrastructuur in Midden-Nederland
  • Zo zorgen we voor een vlotte en veilige doorstroming, beperken we files en vergroten we bereikbaarheid
  • Het onderhoud bestaat uit asfaltreparaties, groenonderhoud aan bermen en verzorgingsplaatsen en het aanleggen van extra rijstroken en busbanen

Hoe

vervangen voegovergangen bruggen en viaducten
vervangen asfalt en wegmeubilair, zoals vangrails en openbare verlichting

Heb ik last van de werkzaamheden?

Onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot (tijdelijke) verkeers- en geluidshinder. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af en werken we waar mogelijk op rustige tijdstippen, zoals in de nachtelijke uren. We bieden ook reisalternatieven en verkeersinformatie aan, zodat u als weggebruiker goed voorbereid op weg kunt.

Vraag en antwoord

Wat is een voegovergang?

Voegovergangen vormen de schakel tussen de wegen op vaste ondergrond en op een viaduct of brug. Ze moeten het verkeer dragen, bewegingen ten gevolge van verkeer en temperatuur van het viaduct of brug opnemen en de onderliggende constructie beschermen tegen schade door lekkage. Er bestaan 2 soorten voegovergangen: harde voegovergangen (ook wel stalen rijroosters genoemd) en zachte voegovergangen (ook wel fluistervoegen genoemd). Fluistervoegen produceren minder geluidsoverlast voor de omgeving, maar gaan minder lang mee.

Wat is zoab precies?

Zoab staat voor zeer open asfaltbeton, een poreus wegdek met een percentage holle ruimte van ongeveer 20%. Dit zorgt voor een afname van het verkeersgeluid en minder opspattend water bij regen. Zoab kennen we in twee varianten: enkellaags en dubellaags. Dubbellaags zoab is ontwikkeld uit enkellaags zoab en geoptimaliseerd om een geluidsreductie van 2 tot 4 dB te realiseren. Dubbellaags zoab is daarmee stiller voor de omgeving.