A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

A58: verbreding Sint-Annabosch – Galder

Waarom

  • Tussen knooppunt Sint-Annabosch en Galder staat steeds vaker file.
  • Dit zorgt voor grote economische schade.
  • Daarom verbreden we dit deel van de A58 van 2x3 rijstroken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanpakken knooppunten Galder en Sint-Annabosch en de aansluitingen op de snelwegen A16 en A27

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023
2020 Tracébesluit (TB)
2021 Start realisatiefase
2023 Ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn in deze planning nog niet verwerkt. Op basis van de landelijke inventarisatie (november 2019) is een eerste inschatting gemaakt van het traject A58 Eindhoven-Tilburg waarbij dit 1 tot 3 jaar vertraging kan opleveren en voor het traject A58 Sint-Annabosch – Galder 3 tot 5 jaar.

Wat

De A58 wordt tussen Sint-Annabosch en Galder, een traject van 7 km, in beide richtingen met 1 rijstrook verbreed. De wegverbreding van de A58 tussen Sint-Annabosch en Galder is onderdeel van InnovA58. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van innovaties. Zo maken we van de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste snelweg. Lees hier meer over op de pagina Doelen en resultaten.