01 Doelen en resultaten

Om de doorstroming te verbeteren verbreedt Rijkswaterstaat de snelweg A58 tussen Sint-Annabosch en Galder. De A58 moet een slimme en duurzame weg worden, waarbij innovaties een belangrijke rol spelen.

Tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder verbreden we de A58 in beide richtingen met 1 rijstrook. De knooppunten zelf en de aangrenzende snelwegen A16 en A27 passen we daarom aan.

Innovatie

Bij de wegverbreding van de A58 wil Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruikmaken van innovatie, onder andere op het gebied van voertuigtechniek, duurzaamheid, informatietechnologie, energie en bouw. Zo willen we van de snelweg A58 een slimme en duurzame snelweg maken en een weg die lagere beheer- en onderhoudskosten heeft. Succesvol innoveren doe je samen met anderen. Daarom is het zaak de krachten te bundelen, zowel met kennispartners als met medeoverheden en marktpartijen.

InnovA58 focust voor innovaties op een aantal thema’s. Deze sluiten aan bij het landelijke beleid van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zo veel mogelijk bij het beleid van de regionale overheden. Daarom maakt InnovA58 ook deel uit van het samenwerkingsprogramma SmartwayZ.nl, bestaande uit de rijksoverheid, de provincies Brabant en Limburg, verschillende gemeenten, het bedrijfsleven en kennisinstituten. Doel van dit programma is Zuid-Nederland beter bereikbaar te maken.

De gevolgen voor het klimaat vanwege de wegverbreding houden we op 3 manieren zo klein mogelijk, namelijk door:

  • samen te werken met de markt aan slimme mobiliteit, circulariteit en klimaat & energie
  • het bouwen van een innovatieve verzorgingsplaats 2.0
  • het meewerken aan een Living Lab met ruimte om verder te experimenteren met innovaties

Living Lab

InnovA58 en het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.nl hebben innovatie centraal staan bij het verbeteren van de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Om de innovaties te laten slagen, is er een Living Lab opgericht. Dit is een ontwikkel-, test- en leeromgeving voor innovaties binnen de innovatiethema's van InnovA58. Het Living Lab gaat al voor de daadwerkelijke verbreding van de A58 van start. Zo verbinden we de ambities, kennis en ervaring bij relevant partijen en leggen we in een vroeg stadium de basis voor de realisatie van dit grote infrastructurele project.