A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

Waarom

  • Tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op.
  • Door de file is er overlast van sluipverkeer in dorpskernen.
  • Daarom verbreden we dit deel van de A58 van 2x3 rijstroken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanpassen knooppunten Batadorp en de Baars en de aansluitingen Moergestel en Best

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023
2020 Tracébesluit (TB)
2021 Start realisatiefase
2023 Ingebruikname

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

De gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn in deze planning nog niet verwerkt. Op basis van de landelijke inventarisatie (november 2019) is een eerste inschatting gemaakt van het traject A58 Eindhoven-Tilburg waarbij dit 1 tot 3 jaar vertraging kan opleveren en voor het traject A58 Sint-Annabosch – Galder 3 tot 5 jaar.

Wat

Om de doorstroming te verbeteren verbreedt Rijkswaterstaat de snelweg A58 tussen Eindhoven en Tilburg, over 28 km, van 2x3 rijstroken. De wegverbreding is onderdeel van InnovA58. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van innovaties. Zo maken we van de A58 een slimme en duurzame weg. Lees hier meer over op de pagina Doelen en resultaten.

Onderliggende pagina's