A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

Waarom

  • Tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op.
  • Door de file is er overlast van sluipverkeer in dorpskernen.
  • Daarom verbreden we dit deel van de A58 van 2x3 rijstroken.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanpassen knooppunten Batadorp en de Baars en de aansluitingen Moergestel en Best

Heb ik last van de werkzaamheden?

Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Start realisatie: 2025
2017 - 2022

Vervolg planstudiefase

2022 Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER) Eindhoven-Tilburg gereed
2025 Start realisatiefase

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is vertraging in besluitvorming en realisatie voor de A58 onvermijdelijk. Voor het traject A58 Eindhoven-Tilburg levert dit tot 1 - 3 jaar vertraging op. De jaren 2020 en 2021 staan in het teken van het uitwerken van de stikstofopgave voor het traject Eindhoven-Tilburg.

Wat

Om de doorstroming te verbeteren verbreedt Rijkswaterstaat de snelweg A58 tussen Eindhoven en Tilburg, over 28 km, van 2x3 rijstroken. De wegverbreding is onderdeel van InnovA58. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van innovaties. Zo maken we van de A58 een slimme en duurzame weg. Lees hier meer over op de pagina Doelen en resultaten.

Onderliggende pagina's