A58: verbreding Eindhoven – Tilburg

A58: verbreding Eindhoven-Tilburg

Waarom

  • Tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op.
  • Door de file is er overlast van sluipverkeer in dorpskernen.
  • De A58 is onderdeel van het verbindingsnetwerk tussen onze 3 belangrijkste economische regio’s: Amsterdam (Airport Schiphol), Rotterdam (Mainport Rijnmond) en Eindhoven (Brainport Zuidoost Brabant).
  • Ook verbindt de A58 5 belangrijke Brabantse steden (Tilburg, Breda, Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Helmond) onderling.

Alle doelen en resultaten

Hoe

1
extra rijstrook in beide richtingen
De knooppunten Batadorp en de Baars en de aansluitingen Moergestel en Best passen we aan.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten naar verwachting in 2020. Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2023
2019 Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapportage (MER)
2020 Tracébesluit (TB)
2021 Start realisatiefase

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

Om de doorstroming te verbeteren verbreedt Rijkswaterstaat de A58 tussen Eindhoven en Tilburg – over 28 kilometer – van twee naar drie rijstroken. De verbreding is onderdeel van InnovA58. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van innovaties. Zo maken we van de A58 een slimme en duurzame weg. Lees hier meer over op de pagina doelen en resultaten.

Onderliggende pagina's