A50: groot onderhoud Waterberg - Beekbergen

A50: groot onderhoud Waterberg - Beekbergen

Waarom

  • De A50 is een belangrijke snelweg in de verbinding tussen het noorden en het zuiden van Nederland.
  • Het is belangrijk dat de A50 aan de kwaliteitsnormen blijft voldoen.
  • Daarom voeren we groot onderhoud uit en vernieuwen we het asfalt op de A50.
  • Dankzij het groot onderhoud verlengen we de levensduur van het wegdek en zorgen we voor een veilige doorstroming van het verkeer.

Hoe

reparatie betondek, aanbrengen nieuw asfalt, nieuwe slijtlaag, vervangen voegovergangen

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden leveren forse verkeershinder op. De snelweg A50 is 16 dagen volledig afgesloten tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen in de richting van Apeldoorn.

Door de weg meerdere dagen achter elkaar volledig af te sluiten kunnen we in verhouding meer werk uitvoeren. Ook is de hinder voor de weggebruiker  dan het meest beperkt. We kunnen bij een volledige afsluiting ook de veiligheid van de weggebruiker en wegwerker beter waarborgen dan bij korte afsluitingen.

Wanneer

Klaar: 22 augustus 2022
5 augustus 20.00 - 22 augustus 05.00 uur

A50 in de richting van Apeldoorn is afgesloten

12 augustus 20.00 – 15 augustus 06.00 uur

Afrit 26 van de A12 bij aansluiting Arnhem-Noord is afgesloten

Deze planning kan nog veranderen.

Extra maatregelen op de Veluwe

We hebben (samen met provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, gemeente Ede, hulpdiensten, Plaatselijk Belang Hoenderloo en Otterlo’s Belang) gekeken naar manieren waarop de leefbaarheid en veiligheid in Otterlo en Hoenderloo tijdens de afsluiting van de A50 behouden kan blijven. Samen hebben we 2 extra verkeersmaatregelen op de Veluwe ingevoerd.

Deelenseweg tijdelijk éénrichtingsverkeer

We maken van de Deelenseweg (N804) tijdelijk een éénrichtingsverkeersweg. De weg wordt afgesloten vanaf de Koningsweg (N311) voor verkeer richting Hoenderloo. Verkeer richting Hoenderloo en Deelen wordt omgeleid via de N310. Weggebruikers vanuit Hoenderloo richting Arnhem kunnen de Deelenseweg blijven gebruiken.

De Deelenseweg wordt tijdelijk een éénrichtingsweg omdat er geen fietspaden zijn die apart van de weg liggen. Dit kan voor onveilige situaties zorgen tussen fietsers en automobilisten. We willen deze onveilige situaties tussen fietsers en sluipverkeer voorkomen. Daarnaast willen we niet dat sluipverkeer in Hoenderloo terecht komt en vanuit daar een weg gaat zoeken.

Verkeerslichten Otterlo

We willen mogelijke overlast in Otterlo beperken en de route via de N310 minder aantrekkelijk maken voor sluipverkeer. Daarom plaatsen we verkeerslichten op ongeveer 500 m ten zuiden van EuroParcs De Wije Werelt. Zo kan het verkeer alleen in kleine groepen door Otterlo rijden. Daarmee voorkomen we verkeersopstoppingen in Otterlo.

Nieuws

Zie ook

Onderliggende pagina