Planning

Op deze pagina vindt u de planning die we hanteren voor het doorvoeren van de geluidmaatregelen op de A50 tussen Sint-Oedenrode en Paalgraven.

Gereed: januari 2019
Oktober 2017 Aanbesteding afgerond
Voorjaar 2018 Start uitvoering
Januari 2019
  • Uitvoering geluidmaatregelen A50 Sint-Oedenrode - Paalgraven gereed
  • Ingebruikname Solar Highways

Deze planning is onder voorbehoud.