A50: geluidmaatregelen Sint-Oedenrode – Paalgraven

A50: geluidmaatregelen Sint-Oedenrode – Paalgraven

Waarom

  • We werken langs de A50 aan het terugbrengen van de geluidsoverlast voor omwonenden
  • De geluidsbelasting is op 6 plekken nog te hoog
  • Nadat we aanvullend akoestisch onderzoek hebben gedaan, nemen we nu extra maatregelen

Alle doelen en resultaten

Hoe

6
geluidmaatregelen langs de A50
400 m geluidschermen met zonnepanelen in Uden

Heb ik last van de werkzaamheden?

Er is mogelijk hinder voor weggebruikers door kortdurende verkeersmaatregelen. Omwonenden kunnen geluidoverlast ervaren door de bouwactiviteiten en het eventueel tijdelijk (deels) ontbreken van de huidige geluidwering tijdens de werkzaamheden. Omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd over de werkzaamheden.

Wanneer

Gereed: januari 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Onderliggende pagina's