Doelen en resultaten

Langs de A50 nemen we allerlei maatregelen om het geluidsniveau te beperken. Uit onderzoek is gebleken dat de bestaande geluidmaatregelen op een aantal locaties niet voldoende zijn. Naar aanleiding hiervan heeft Rijkswaterstaat akoestisch onderzoek laten uitvoeren, waarna we besloten hebben om aanvullende maatregelen te treffen. Het gaat om locaties waar omwonenden aantoonbaar meer geluidsoverlast ervaren dan bij de plannen voor aanleg van de A50 verwacht werd.

Het gaat in totaal om 6 locaties langs de A50. Voor deze locaties is onderzocht met welke aanvullende maatregelen de geluidbelasting kan worden teruggebracht. Hierbij zijn, waar mogelijk, 3 varianten of scenario’s onderzocht. Deze scenario's zijn opgenomen in het aanbestedingscontract:

  • Verhoging en/of verlenging van de bestaande geluidwallen en/of -schermen
  • Verhoging van bestaande geluidwallen door middel van een geluidscherm op de bestaande wallen
  • Een nieuw geluidscherm direct langs de weg

Langs de A50 bij Uden plaatsen we, als pilot, een geluidscherm waarmee we ook zonne-energie kunnen opwekken (Solar Highways). De bovenste 4 m van het scherm bestaat uit zonnepanelen.

De aannemer gaat nu aan de slag met het ontwerpen van de definitieve maatregelen, het vergaren van de benodigde vergunningen en vervolgens realiseren van de maatregelen. In het voorjaar 2018 start de uitvoering langs de A50.