Planning en aanpak

Planning en aanpak

Vanwege de regelmatige files en toenemende drukte op de A4 rondom Den Haag voeren we verschillende maatregelen uit om de bereikbaarheid te verbeteren. Bekijk hier de planning en aanpak van het project A4 Haaglanden-N14.

Wanneer

2018
  • Start Planuitwerkingsfase A4 Haaglanden - N14
  • OntwerptracĂ©besluit en milieueffectrapport (MER) opstellen
2019 Vaststellen milieueffectrapport (MER) en ontwerptracébesluit (OTB)
2020 Vaststellen tracébesluit (TB)
2023 Start realisatie
2023-2026 Realisatie van A4 Passage, N14, de aanpassingen bij Plaspoelpolder en knooppunt Ypenburg en de A4 tussen de Prinses Beatrixlaan en Den Hoorn
2026-2028 Openstelling A4 Haaglanden - N14

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

Het project A4 Haaglanden-N14 bestaat uit verschillende maatregelen, die de bereikbaarheid van de regio Den Haag verbeteren. Zo komt er een extra rijstrook in beide richtingen op de A4 tussen de aansluitingen A4-Plaspoelpolder en A4-N470/Delft. Ook komt er een extra rijstrook van de aansluiting A4-N470/Delft tot aan de Ketheltunnel. De parallelstructuur tussen de N14 en aansluiting A4-Plaspoelpolder wordt eveneens uitgebreid.

Hier komen in beide richtingen nieuwe rijstroken voor het doorgaande en in- en uitvoegende verkeer. In het midden komen 2 rijbanen met ieder 2 rijstroken per rijrichting voor het doorgaande verkeer. En aan weerszijde komen meerstrooks parallelbanen om het verkeer van de aansluitingen en de knooppunten Ypenburg (A13) en Prins Clausplein (A12) optimaal te kunnen faciliteren.

Daarnaast breiden we verschillende toe- en afritten en opstelvakken uit, komen er ongelijkvloerse kruisingen van gemeentelijke wegen met de N14 en worden verschillende bruggen, tunnels en viaducten aangepakt. Meer informatie vindt u op de website over de bereikbaarheid van de regio Den haag.

Samenwerking

Rijkswaterstaat kijkt ook op de A4 tussen de N14 en knooppunt Burgerveen naar mogelijkheden om de doorstroming te verbeteren. Het project A4 Burgerveen - N14 sluit daarmee naadloos aan op het project A4 Haaglanden - N14. Beide projecten werken dan ook nauw samen. Zo maken beide projecten gebruik van dezelfde verkeersmodellen. Ook kijken we samen hoe de aanpassingen aan de weg zo duurzaam mogelijk kunnen plaatsvinden en hoe we de overlast voor weggebruikers kunnen beperken.