Planning

We werken aan de snelweg A4, voor de verbetering van de doorstroming op het traject tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de autoweg N14.

Wanneer

Gereed: 2020
2018/2019 Uitvoering MIRT-verkenning
2019 Nemen voorkeursbeslissing voor maatregelen
2020 Uitwerken plannen (ontwerp-trac├ębesluit)

Deze planning is onder voorbehoud.