Doelen en resultaten

Het doel van de MIRT-verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming op de snelweg A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de autoweg N14 bij Den Haag.

Als het verkeer op de A4 bij Leiden beter kan doorrijden, wordt het ook minder druk op lokale en provinciale wegen. De kans op ongevallen neemt daardoor af. De maatregelen die uiteindelijk genomen worden, mogen geen extra verkeer opleveren op andere wegen in de omgeving. Daarom doen we ook onderzoek naar de effecten op andere wegen en knooppunten.