Planning en aanpak

Planning en aanpak

We leggen tot en met december 2019 over de snelweg A35 (tussen Enschede en Hengelo) een ecoduct aan. Hierdoor worden natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld met elkaar verbonden en kunnen dieren in het gebied veilig oversteken.

Gereed: december 2019
December 2018

Start voorbereidende grondwerkzaamheden

Maart 2019

Heiwerkzaamheden voor de fundatie van het ecoduct

Juni 2019

Aanbrengen van de liggers, die het dak van het ecoduct vormen

6 mei - 7 augustus 2019

Versmalde rijstroken voor verkeer tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid

Mei - augustus 2019

Bouwwerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de tussenpijler onder het ecoduct

December 2019

Openstelling van het ecoduct

Augustus - december 2019

Realisatie ecoduct en inrichten van het terrein

Deze planning is onder voorbehoud.