A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

Waarom

  • We hebben de natuurgebieden Twekkelo en het Boekelerveld met elkaar verbonden met een ecoduct over de snelweg A35.
  • Dieren in het gebied, zoals de das en de ree, kunnen de weg nu veilig oversteken.
  • Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin verbindingen tussen natuurgebieden hersteld worden.

Hoe

aanleg ecoduct van 12 m breed

Wanneer

Gereed: project afgerond

Aanleg en beheer ecoduct Oudste Grond

De snelweg A35 loopt dwars door de natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld tussen Enschede en Hengelo. Tussen juni 2019 en maart 2020 legden we het ecoduct Oudste Grond aan. Zo zorgden we voor een groter leefgebied, toegang tot voedsel en schuilplaatsen voor dieren zoals reeën, dassen, vleermuizen en amfibieën. Ook vinden zij nu makkelijker een partner. Bovendien neemt de kans op dode of gewonde dieren door aanrijdingen of verdrinking af.

Het ecoduct is onderdeel van het Meerjarenplan Ontsnippering (MJPO). Binnen dit programma leggen Rijkswaterstaat en ProRail onder meer ecoducten en wildtunnels aan om natuurgebieden weer met elkaar te verbinden. Het ecoduct wordt beheerd door Rijkswaterstaat en de landgoedeigenaren van landgoed Hof te Boekelo en Het Stroot zorgen voor de beplanting op het ecoduct.

Onderliggende pagina's