A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

Waarom

  • We verbinden natuurgebieden Twekkelo en het Boekelerveld met elkaar.
  • Dieren in het gebied, zoals de das en de ree, kunnen nu de weg niet veilig oversteken.
  • Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin we verbindingen tussen natuurgebieden herstellen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg ecoduct van 12 m breed

Heb ik last van de werkzaamheden?

De aanleg van het ecoduct kan enige hinder met zich meebrengen, onder meer door de aanvoer van materiaal. Door bouwwerkzaamheden, zoals de aanleg (van de fundering) van de middenpijler, verschuiven tijdelijk de rijstroken.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: december 2019
6 mei - 7 augustus 2019

Versmalde rijstroken voor verkeer tussen Enschede-West en Hengelo-Zuid

Mei - augustus 2019

Bouwwerkzaamheden, waaronder het aanbrengen van de tussenpijler onder het ecoduct

December 2019

Openstelling van het ecoduct

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.