A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

A35: aanleg ecoduct Oudste Grond

Waarom

  • We verbinden natuurgebieden Twekkelo en het Boekelerveld met elkaar.
  • Dieren in het gebied, zoals de das en de ree, kunnen nu de weg niet veilig oversteken.
  • Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin we verbindingen tussen natuurgebieden herstellen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg ecoduct van 12 m breed

Heb ik last van de werkzaamheden?

De aanleg van het ecoduct kan enige hinder met zich meebrengen, onder meer door de aanvoer van materiaal. Door bouwwerkzaamheden, zoals de aanleg (van de fundering) van de middenpijler, verschuiven tijdelijk de rijstroken.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: eind maart 2020
Maart 2020

Aanbrengen nieuwe beplanting

Eind maart 2020

Ecopassage gereed

Bekijk de volledige planning

De planning is onder voorbehoud.

Nieuws