Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De snelweg A35 loopt tussen natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld. We bouwen er een ecoduct (natuurbrug voor wilde dieren) om de twee natuurgebieden met elkaar te verbinden.

Ecoduct Oudste Grond komt over de A35 tussen Enschede en Hengelo, ter hoogte van landgoed Christinalust. De A35 vormt momenteel een belemmering voor onder meer reeën, dassen, amfibieën en vlinders. Het ecoduct wordt 12 m breed. Groot genoeg voor de grootste diersoort die hier voorkomt: de ree

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

De bouw van ecoduct Oudste Grond hoort bij het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). In dit programma leggen we vanaf 2005 vele ecoducten en wildtunnels aan om door rijksinfratructuur doorsneden natuurgebieden weer met elkaar te verbinden.