Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De snelweg A35 loopt tussen natuurgebieden Twekkelo en Boekelerveld. We bouwen er een ecoduct (natuurbrug voor wilde dieren) om de 2 natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ecoduct Oudste Grond komt over de A35 tussen Enschede en Hengelo.

Met het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) wil de rijksoverheid natuurgebieden weer met elkaar verbinden. MJPO zorgt voor ontsnippering van de natuur met bijvoorbeeld de aanleg van ecoducten en wildtunnels. Rijkswaterstaat en ProRail voeren het MJPO uit, in opdracht van de rijksoverheid en onder regie van de provincies. In dit programma leggen we vanaf 2005 vele ecoducten en wildtunnels aan om door rijksinfratructuur doorsneden natuurgebieden weer met elkaar te verbinden.  

Reden aanleg ecoduct Oudste Grond

De natuurgebieden Twekkelo (net boven de A35) en het Boekelerveld (net eronder) worden van elkaar gescheiden door een autosnelweg. Daardoor is de A35 een belemmering voor reeën, dassen, vleermuizen en amfibieën. Dankzij het ecoduct kunnen dieren wél oversteken en worden 2 natuurgebieden met elkaar verbonden. Deze dieren krijgen zo meer leefruimte, toegang tot voedsel en schuilplaatsen en ze vinden makkelijker een geschikte partner. De kans op dode of gewonde dieren aanrijdingen met weg- en treinverkeer of verdrinking neemt ook af.

Beheer ecoduct

Het 12 m brede ecoduct dient als natuurbrug voor wilde dieren tussen het landgoed Hof te Boekelo en landgoed Het Stroot ter hoogte van de Boekelerhoek (hectometerpaaltje 64,6). We maken gebruik van de grond van beide landgoedeigenaren en hiertoe zijn overeenkomsten gesloten en afspraken gemaakt. Rijkswaterstaat beheert het bouwwerk en de landgoedeigenaren zullen de beplanting bovenop gaan beheren.