Planning en aanpak

De renovatie van de Heinenoordtunnel is gepland in 2023-2024. Lees meer over de planning van de renovatie van de tunnel in de A29.

Gereed: 2024
2017 - 2018 Onderzoeks-/planfase
2018 - 2019 Contractvoorbereidingen en uitwerken bereikbaarheidsplan
6 januari 2020 Publicatie aanbesteding
Najaar 2020 Gunning opdracht en bereikbaarheidsplan definitief
2021 - 2023 Voorbereiding uitvoering en bereikbaarheidsmaatregelen
2023 - 2024 Start renovatie tot openstelling

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Aanpak

In de tweede helft van 2017 en in de eerste helft van 2018 zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder andere de constructieve staat en kwaliteit van de Heinenoordtunnel. Op basis van deze onderzoeken hebben we de opgave van de renovatie beter kunnen bepalen. In 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding voor de opdracht. Op 6 januari 2020 is de aanbesteding gepubliceerd. De gunning van de opdracht is ook nog in 2020. De geselecteerde aannemer of aannemerscombinatie start daarna met de voorbereiding van de uitvoering. De renovatie staat gepland voor 2023 en 2024.

Tijdens de renovatie van de tunnel worden de bijbehorende technische installaties vervangen. Op basis van de nieuwste technieken ontwikkelen we uniforme systemen, ook wel bouwblokken genoemd, voor de bediening, besturingen en bewaking van een tunnel. Deze worden dan als eerste in de Heinenoordtunnel toegepast en vervolgens ook in andere tunnels. Verder wordt er een middentunnelkanaal gerealiseerd. Dat is de ruimte tussen de tunnelbuizen (waar het verkeer doorheen rijdt) waar de vluchtwegen zijn en waar de kabels en leidingen van de technische installatie zich bevinden. Het bestaande dienstgebouw wordt gerenoveerd. In de tunnel komen onder andere nieuwe lichtroosters en wordt nieuw asfalt aangebracht.

A29: Renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel in de A29 werd in 1969 in gebruik genomen. Sindsdien is er onderhoud gepleegd aan de tunnel en de technische installaties. De Heinenoordtunnel is nu echter toe aan een grote opknapbeurt. Deze animatie legt uit wat voor onderhoud er gepleegd wordt. Aan deze animatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Hoe de tunnel er na de renovatie precies uit zal zien, weten we pas nadat we met de aannemer(scombinatie) een definitief ontwerp hebben gemaakt

(Een animatie.) VOICE-OVER: De Heinenoordtunnel wordt in 2023 en 2024 gerenoveerd. Voornamelijk in weekenden en zomervakanties. Dan is er minder verkeer op de weg en beperken we de hinder zo veel mogelijk. (Auto's rijden de tunnel in en uit.) De tunnel krijgt nieuw asfalt, nieuwe lichtroosters en nieuwe ledverlichting. Witte wanden maken de tunnel lichter waardoor het energieverbruik omlaaggaat. Er komt ook een middentunnelkanaal. Hierin werken we aan nieuwe systemen. De oude systemen blijven werken totdat de nieuwe opgebouwd en getest zijn. Daardoor kunnen we in 1 keer omschakelen. Zo hoeft de tunnel niet langdurig dicht en beperken we de hinder aanzienlijk. Na de renovatie is dit kanaal de vluchtgang. Bijna elke tunnel heeft andere installaties en systemen om de tunnel te bedienen en bewaken. Door installaties te vervangen en de systemen hetzelfde te maken wordt het beheer efficiënter, veiliger en duurzamer. De Heinenoordtunnel krijgt als eerste tunnel deze nieuwe systemen. Met de zonnepanelen wekken we per dag de energie op die nodig is om de installaties en systemen van de tunnel te laten werken. Heel duurzaam dus. Het fietspad wordt breder. De bestaande dienstgebouwen renoveren we en krijgen een nieuwe gevel die beter in de omgeving past. (Naast een gebouw staat: Nieuwe opstelplaats voor onderhoudsvoertuigen.) RUSTIGE MUZIEK Door de renovatie van de Heinenoordtunnel kunnen we de veiligheid en bereikbaarheid ook in de toekomst garanderen. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel. Een productie van Rijkswaterstaat in samenwerking met Syb van Breda & Co, Architects. Copyright 2019.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

We plannen de werkzaamheden zorgvuldig en in samenhang met andere werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Ook wordt rekening gehouden met renovatie en vervanging van wegen van de provincie en de gemeenten. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd.