Planning en aanpak

De renovatie van de Heinenoordtunnel is gepland in 2023-2024. Lees meer over de planning van de renovatie van de tunnel in de A29.

Gereed: 2024
2017 - 2018 Onderzoeks-/planfase
2018 - 2019 Contractvoorbereidingen en uitwerken bereikbaarheidsplan
2020 - 2021 Aanbesteding en gunning
2021 - 2023 Voorbereiding uitvoering
2023 - 2024 Start renovatie tot openstelling

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

In de tweede helft van 2017 en in de eerste helft van 2018 zijn onderzoeken uitgevoerd naar onder andere de constructieve staat en kwaliteit van de Heinenoordtunnel. De tunnel was daarom een aantal nachten en weekenden dicht. Deze onderzoeken zorgen ervoor dat we de opgave van de renovatie beter kunnen bepalen. In 2018 zijn de plannen verder uitgewerkt en zijn we gestart met de voorbereiding van het contract voor een aannemer of aannemerscombinatie. In 2019 is de aanbesteding en de gunning van de opdracht waarna de geselecteerde aannemer of aannemerscombinatie start met de voorbereiding van de uitvoering. De renovatie staat gepland voor 2023 en 2024. 

Tijdens de renovatie van de tunnel worden de bijbehorende technische installaties vervangen en vindt er een upgrade en standaardisatie van de bedienings-, besturings- en bewakingssystemen plaats. Verder wordt er een middentunnelkanaal gerealiseerd. Dat is de ruimte tussen de tunnelbuizen (waar het verkeer doorheen rijdt) waar de vluchtwegen zijn en waar de kabels en leidingen van de technische installatie zich bevinden. Het bestaande dienstgebouw wordt gerenoveerd. In de tunnel komen onder andere nieuwe lichtroosters en wordt nieuw asfalt aangebracht.

We plannen de werkzaamheden zorgvuldig, in samenhang met andere werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Ook wordt rekening gehouden met renovatie en vervanging van wegen van de provincie en de gemeenten. Waar het kan worden werkzaamheden gecombineerd.