Doelen en resultaten

De Heinenoordtunnel in de A29 werd in 1969 in gebruik genomen. Sindsdien hebben we onderhoud gepleegd aan de tunnel en de technische installaties.

De Heinenoordtunnel is nu toe aan een grote opknapbeurt, krijgt een nieuwe vluchtgang (een middentunnelkanaal (MTK)) en ook de technische installaties en systemen worden vervangen. Zo voldoet de tunnel ook aan de nieuwe (standaard)eisen voor tunnelveiligheid. Een belangrijk uitgangspunt voor de renovatie is dat er een optimale balans is van veiligheid, bereikbaarheid en uitvoerbaarheid. De tunnel voor (brom)fietsers en ander langzaam verkeer, de Tweede Heinenoordtunnel uit 1999, wordt niet gerenoveerd.

Wilt u meer weten over tunnels, de Tunnelwet en maatregelen in tunnels? Bekijk dan de pagina Tunnels.

Groot onderhoud Heinenoordtunnel

Rond 2024 zijn de technische installaties van de eerste Heinenoordtunnel aan het eind van hun levensduur en moeten de systemen vervangen worden. Een grootschalige renovatie van de tunnel is nodig om de veiligheid en bereikbaarheid van de regio Hoeksche Waard en IJsselmonde ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen. Na de renovatie heeft de tunnel nieuwe bedienings-, besturings- en bewakingssystemen en een middentunnelkanaal. De ruimte tussen tunnelbuizen (waar het verkeer doorheen rijdt) waar de vluchtwegen zich bevinden en waar de kabels en leidingen van de technische installatie zich bevinden, wordt het middentunnelkanaal genoemd. 

Na de renovatie voldoet de tunnel aan de laatste veiligheidseisen. We maken direct van de gelegenheid gebruik om de Heinenoordtunnel waar mogelijk duurzamer te maken. Na de renovatie hoeft er aan deze tunnel de komende 15 jaar geen groot onderhoud plaats te vinden aan de technische installaties. Ook is er de komende 30 jaar geen groot onderhoud nodig van de civiele constructies, zoals de wanden en lichtroosters. Regulier onderhoud gaat natuurlijk te allen tijde door.

Bekijk hier de infographic van de renovatie Heinenoordtunnel.

Verjongen, vernieuwen, verduurzamen

De renovatie van de Heinenoordtunnel is onderdeel van het programma Verjongen, vernieuwen, verduurzamen. In dit programma worden de komende jaren viaducten, tunnels en bruggen die aan het einde van hun (technische) levensduur zijn, vervangen of gerenoveerd en waar mogelijk verduurzaamd. Lees meer hierover op de pagina Samen werken aan bereikbaar Zuid-Holland.