02 Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de A27, zodat het verkeer beter kan doorrijden. Hier vindt u wat we de komende jaren gaan doen.

Start realisatie: 2022
2016 Ontwerptracébesluit (OTB), Ontwerpsaneringsplan (OSP) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld
2019
Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en mogelijke beroepsprocedure bij Raad van State
2022 Start realisatie
2026 Openstelling knooppunt Hooipolder
2027-2029 Openstelling zuidelijk tracé, Everdingen-Hooipolder
2028-2030 Openstelling noordelijk tracé, Houten-Everdingen

Procedure

Op 20 december 2018 heeft de minister het tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB) voor de verbreding van de A27 Houten–Hooipolder vastgesteld. In het TB en SB zijn diverse verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit (OTB) en het ontwerpsaneringsplan (OSP) die in 2016 ter visie hebben gelegen. Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht Tracébesluit A27 Houten-Hooipolder ondertekend en op de website van het Platform Participatie.