A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Waarom

  • Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten staan automobilisten vaak in de file.
  • Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren.
  • Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

extra rij –en spitsstroken
47 km
aan snelweg pakken we aan

Toelichting projectplannen

Op een interactieve kaart kunt u het nieuwe ontwerp van de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder raadplegen. Standaard wordt het tracébesluit getoond, maar u kunt ook het ontwerptracébsluit uit 2016 bekijken.

Alle documenten die bij het tracébesluit horen, staan vanaf 10 januari 2019 op de website van Platform Participatie.

In de video Verbreding A27 traject Houten – Hooipolder geven we een toelichting over het tracébesluit.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn nog niet gestart. Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Start realisatie: 2022
2019
Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en mogelijke beroepsprocedure bij Raad van State
2022 Start realisatie
2026 Openstelling knooppunt Hooipolder

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Vraag en antwoord

Hoe gaat de A27 er in de toekomst uitzien?

De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en knooppunt Hooipolder 3 rijstroken. Er komt 1 extra rijstrook bij. De verbreding heeft gevolgen voor de bruggen op dit deel van de A27. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed. 

Wat gaat er bij de verbreding van de A27 Houten - Hooipolder gebeuren bij knooppunt Hooipolder?

We willen de doorstroming op en rond knooppunt Hooipolder verbeteren. Dit doen we onder andere door de aanleg van een verbindingsboog van de A59 naar de A27 richting Utrecht. Hierdoor ontstaat er ruimte op het knooppunt, die we benutten voor het doorgaand verkeer van de A59 van west naar oost. Ook verwijderen we op twee plekken verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven