01 Doelen en resultaten

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Door de weg te verbreden, moeten deze files verminderen.

Doelen

De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder zorgt voor:

  • betere doorstroming (minder files);
  • minder sluipverkeer in de regio;
  • betere beschikbaarheid van het snelwegennetwerk;
  • een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen;
  • voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Maatregelen

Richting Utrecht

Het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten krijgt 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook.

Richting Breda

Tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam komen 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook.

Bruggen

  • We renoveren en verbreden de Houtensebrug.
  • We vervangen de bestaande Hagesteinsebrug door 2 nieuwe bruggen.
  • We vervangen de bestaande Merwedebrug door 2 nieuwe bruggen.
  • We vervangen de bestaande Keizersveerbruggen door 2 nieuwe bruggen.

Bekijk of download de trajectkaart voor een overzicht van de A27 tussen Houten en Hooipolder.