Hinder en maatregelen

We gaan van 1 september tot 13 november 2023 aan de slag met onderhoud aan de hangkabels van de Merwedebrug bij Gorinchem en verhelpen we lekkages in de hoofddraagconstructie van de brug.

Hinder wegverkeer

Om de hinder te beperken voeren we de werkzaamheden in de weekenden uit. Per rijrichting wordt er 4 aaneengesloten weekenden gewerkt met 1 reserveweekend. Het gaat dus in totaal om 8 tot 10 weekenden, tussen 1 september en 13 november 2023.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het fietspad. Hierdoor blijft tijdens de werkzaamheden in de richting waarin gewerkt wordt altijd 1 van de 2 rijstroken beschikbaar voor verkeer, maar met een lagere maximumsnelheid (50 km/h).

Omdat nog maar 1 rijstrook beschikbaar is, wordt het meeste verkeer overdag omgeleid. Het verkeer in die rijrichting moet dan, afhankelijk van de bestemming, rekening houden met ongeveer 30 minuten extra reistijd.

Voorafgaand aan de onderhoudswerkzaamheden aan de hangkabels wordt getest of alle technische installaties van de brug nog goed functioneren.

Omleidingen en adviesroutes

Nachtafsluiting in beide richtingen voor testen bruginstallaties

 • Op donderdag 31 augustus 22.00 uur tot vrijdag 1 september 05.00 uur

Omleiding:

 • Doorgaand auto/vrachtverkeer en openbaar vervoer wordt omgeleid via de A2 en A16.
 • Afslagen Avelingen (24), Werkendam (23), Nieuwendijk (22) en Hank (21) zijn bereikbaar vanaf de A59.
 • (Brom)fietsers en voetgangers worden in groepen doorgelaten over de brug. Zij moeten rekening houden met een oponthoud van maximaal 30 minuten.
 • De brug wordt niet bediend voor de scheepvaart tijdens de werkzaamheden.

Weekendwerkzaamheden tussen Avelingen (24) en Werkendam (23) voor onderhoud hangkabels

In de richting van Utrecht naar Breda

1 rijstrook dicht in de richting van Utrecht naar Breda, telkens vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur:

 • 1 - 4 september
 • 8 - 11 september
 • 15 - 18 september
 • 22 - 25 september
 • 29 september - 2 oktober (reserveweekend)

Omleidingen van Utrecht naar Breda op zaterdag en zondag tussen 08.00 uur en 23.00 uur:

 • Verkeer met bestemming Breda wordt omgeleid via de A2 en de A59.
 • Verkeer met bestemming Gorinchem wordt omgeleid via de A2 en de A15.
 • Verkeer met bestemming Land van Altena (Werkendam/Hank/Nieuwendijk) wordt omgeleid via de A2, afrit Zaltbommel en de N322

Tussen 23.00 en 08.00 uur wordt verkeer niet omgeleid, omdat er dan met 1 rijstrook op de brug voldoende capaciteit beschikbaar is.

Let op: toerit Avelingen (24) richting Breda is alle weekenden afgesloten.

In de richting van Breda naar Utrecht

1 rijstrook dicht in de richting van Breda naar Utrecht, telkens vanaf vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur:

 • 13 - 16 oktober
 • 20 - 23 oktober
 • 27 - 30 oktober
 • 3 - 6 november
 • 10 - 13 november (reserveweekend)

Omleidingen van Breda naar Utrecht op zaterdag en zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur:

 • Op zaterdag en zondag tussen 09.00 uur en 21.00 uur wordt de A27 op knooppunt Hooipolder richting Utrecht afgesloten. Dit verkeer wordt omgeleid.
 • Verkeer vanaf de A59 (op het knooppunt Hooipolder) kan op zaterdag en zondag via de A27 over de brug rijden. Dat geldt ook voor het verkeer vanaf de toeritten tussen het knooppunt Hooipolder en de Merwedebrug.
 • Verkeer voor afrit Geertruidenberg (A27) wordt omgeleid naar afrit Raamsdonksveer (A59).
 • Verkeer met bestemming Land van Altena wordt omgeleid via de A59, afrit Heusden en de N267.

Tussen 21.00 en 09.00 uur wordt er niet omgeleid, omdat er dan met 1 rijstrook op de brug voldoende capaciteit beschikbaar is.

Hulpdiensten

Met de betrokken veiligheidsregio’s zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug, zodat de hulpverlening op peil blijft.

Brug beschikbaar voor (brom)fietsers, scooters en voetgangers

Tijdens de werkzaamheden kunnen (brom)fietsers, scooters en voetgangers de brug blijven gebruiken. Er is altijd aan 1 kant van de brug een fietspad beschikbaar, met tweerichtingsverkeer. Het fietspad aan de andere kant, waar op dat moment gewerkt wordt, is dan dicht. Dit is ook doordeweeks zo, dus niet alleen in de weekenden.

Geen hinder voor scheepvaart

De Boven-Merwede blijft beschikbaar voor het scheepvaartverkeer.

Zie ook