02 Planning en aanpak

Planning en aanpak

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is op 17 november 2020 vastgesteld en lag tot en met 13 januari 2021 ter inzage. De Raad van State doet op een later moment uitspraak over de ingediende beroepen. Volgens de huidige planning wordt de aangepaste A27/A12 Ring Utrecht in 2029 opengesteld.

Gereed: 2029
2008 Startnotitie Ring Utrecht
2010 Keuze voorkeursalternatief
2014 Keuze voorkeursvariant
10 mei t/m 20 juni 2016 Ontwerptracébesluit (OTB) ter visie
19 januari t/m 2 maart 2017 Tracébesluit (TB) 2016 ter inzage
3 september t/m 15 oktober 2018

Tracébesluit 2018 (TB) ter inzage

2 december 2020 t/m 13 januari 2021

Tracébesluit (TB) 2020 ter inzage

2021 - 2027 Realisatie Ring Utrecht
2027 Aanpassing Ring Utrecht gereed
Nader te bepalen

Start realisatie Ring Utrecht

2029

Aanpassing Ring Utrecht gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Meer informatie over het project en het tracébesluit vindt u op de projectwebsite A27/A12 Ring Utrecht.