02 Planning en aanpak

Planning en aanpak

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht en bijbehorende documenten liggen ter inzage van woensdag 2 december 2020 tot en met woensdag 13 januari 2021. Volgens de huidige planning wordt de aangepaste A27/A12 Ring Utrecht in 2029 opengesteld.

Gereed: 2029
2008 Startnotitie Ring Utrecht
2010 Keuze voorkeursalternatief
2014 Keuze voorkeursvariant
10 mei t/m 20 juni 2016 Ontwerptracébesluit (OTB) ter visie
19 januari t/m 2 maart 2017 Tracébesluit (TB) 2016 ter visie
3 september t/m 15 oktober 2018

Tracébesluit (TB) 2018 ter visie

2 december 2020 t/m 13 januari 2021

Tracébesluit (TB) 2020 ter inzage

2021 - 2027 Realisatie Ring Utrecht
2027 Aanpassing Ring Utrecht gereed
Nader te bepalen

Start realisatie Ring Utrecht

2029

Aanpassing Ring Utrecht gereed

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuw tracébesluit in 2020

Minister Van Nieuwenhuizen heeft op dinsdag 17 november 2020 het nieuwe tracébesluit getekend, dat vanaf woensdag 2 december tot en met woensdag 13 januari 2021 ter inzage ligt.

De werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht stonden gepland voor 2021 tot 2027. Maar op 17 juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Dit nadat de Raad van State op 29 mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om stikstofuitstoot te compenseren. Dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet meer haalbaar is.