02 Planning en aanpak

Planning en aanpak

Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een nieuw tracébesluit. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd voor beroep. Wanneer het tracébesluit ter inzage ligt, vindt u op deze pagina meer informatie over de beroepsprocedure. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies zullen starten.

Gereed: nog niet bekend
2008 Startnotitie Ring Utrecht
2010 Keuze voorkeursalternatief
2014 Keuze voorkeursvariant
10 mei t/m 20 juni 2016 Ontwerptracébesluit (OTB) ter visie
19 januari t/m 2 maart 2017 Tracébesluit (TB) 2016 ter visie
3 september t/m 15 oktober 2018

Tracébesluit (TB) 2018 ter visie

2021 - 2027 Realisatie Ring Utrecht
2027 Aanpassing Ring Utrecht gereed

Deze planning is onder voorbehoud. Planning van de fasering van de realisatie, is nog niet bekend.

Nieuw tracébesluit in 2020

De werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht stonden gepland voor 2021 tot 2027. Maar op 17 juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Dit nadat de Raad van State op 29 mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om stikstofuitstoot te compenseren. Dit betekent dat de oorspronkelijke planning niet meer haalbaar is.

Op 13 november 2019 maakte het kabinet bekend maatregelen te nemen om de neerslag van stikstof te verminderen en zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van deze ruimte gaat naar 7 grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder de A27/A12 Ring Utrecht. Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een nieuw tracébesluit. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld.