03 Nieuws

---
De informatie op deze website is niet meer actueel. De Raad van State oordeelde op 17 juli 2019 dat het Tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kan blijven, als direct gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Op 13 november 2019 maakte het kabinet bekend maatregelen te nemen om de neerslag van stikstof te verminderen en zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van deze ruimte gaat naar 7 grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder de A27/A12 Ring Utrecht.

De vervolgaanpak voor de A27/A12 Ring Utrecht wordt de komende periode uitgewerkt. Als hier meer over bekend is, wordt ook deze website over de A27/A12 Ring Utrecht bijgewerkt.
---