A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Waarom

  • Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen.
  • Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeerstromen, zodat er minder files ontstaan en de veiligheid en bereikbaarheid toenemen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

A27/A12
krijgen extra rijstroken
ontweven A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden beginnen in 2020. Er is nog geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2026
2020 - 2026 Realisatie Ring Utrecht
2026 Aanpassing Ring Utrecht gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Aanpak A27/A12 Ring Utrecht

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en sluipverkeer. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen. De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

Wat

Op 28 juni 2018 stelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2018 (hierna Tracébesluit 2018) vast. Dit besluit lag van maandag 3 september tot en met maandag 15 oktober 2018 ter inzage. Op de website Platform Participatie vindt u alle documenten van de besluitvorming. In de periode 2017 - 2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek en flora- en faunaonderzoeken, en worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier.

Nieuws

Meer nieuws