A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Waarom

  • Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen.
  • Hierdoor ontstaan problemen, zoals file, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeerstromen, zodat er minder files ontstaan en de veiligheid en bereikbaarheid toenemen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

A27/A12
krijgen extra rijstroken
verkeersstromen scheiden voor meer veiligheid

Heb ik last van de werkzaamheden?

Nee, vooralsnog niet. De werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht stonden gepland voor 2021 tot 2027. Maar op 17 juli 2019 oordeelde de Raad van State dat het tracébesluit Ring Utrecht niet in stand kon blijven. Dit nadat de Raad van State op 29 mei 2019 besloot dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden om stikstofuitstoot te compenseren. Op 13 november 2019 maakte het kabinet bekend maatregelen te nemen om de neerslag van stikstof te verminderen en zo nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Een deel van deze ruimte gaat naar 7 grote infrastructuur (MIRT)-projecten, waaronder de A27/A12 Ring Utrecht.

Momenteel werken we aan een nieuw tracébesluit. Dit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld, waarna het ter inzage wordt gelegd voor beroep. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief A27/A12 Ring Utrecht.

Wanneer

Gereed: nog niet bekend
2021 - 2027 Realisatie Ring Utrecht
2027 Aanpassing Ring Utrecht gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Video: aanpak A27/A12 Ring Utrecht

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren. In deze video ziet u de aanpassingen in vogelvlucht.

Aanpak A27/A12 Ring Utrecht. Betere en veiligere doorstroming met oog voor de omgeving. De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. De hoge verkeersdrukte zorgt nog elke dag voor lange files. Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid voor het verkeer rondom Utrecht. Er worden ook maatregelen genomen om de leefkwaliteit in de omgeving niet verder te belasten en deze waar mogelijk te verbeteren. Om de capaciteit van de ring te verbeteren worden er extra rijstroken aangelegd aan weerszijden van de A27 en langs de parallelrijbanen van de A12. De drukke kruisende verkeersstromen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd worden van elkaar gescheiden. Zo wordt bij knooppunt Lunetten het verkeer vanaf de A27 richting Amersfoort over een bypass geleid.Door dit ontweven van kruisende verkeersbewegingen neemt ook de verkeersveiligheid toe. Er gebeuren minder ongelukken. Knooppunt Rijnsweerd krijgt in plaats van twee nu vier niveaus. De verbindingsboog van de A28 naar de A27 de zogenoemde 'Varkensbocht' verdwijnt.Op de huidige boog vinden meer ongelukken plaats dan gemiddeld. Het Utrecht Science Park, de Uithof wordt beter bereikbaar voor autoverkeer én fietsers. Voor ambulances komen er op het viaduct over de A28 twee aparte rijstroken. De Ring Utrecht is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad en regio Utrecht maar vormt tegelijkertijd een belasting voor de bewoners in de omgeving. Daarom neemt Rijkswaterstaat ook maatregelen voor een betere leefkwaliteit. Om geluidsoverlast door verkeer op de Ring te beperken wordt bijna overal gebruikgemaakt van stiller asfalt, dubbellaags zoab. Ook komen er bij de verschillende woonwijken nieuwe en hogere schermen variërend in hoogte tot wel twaalf meter hoog bij Lunetten. In het project wordt naar een goede inpassing van de weg gekeken. Denk hierbij aan een betere vormgeving van onderdoorgangen maar ook aan groene maatregelen, zoals faunapassages en extra natuur ter compensatie van de bomen die moeten verdwijnen. Ter hoogte van de verdiepte bak bij landgoed Amelisweerd komt een overkapping. Hierdoor krijgen het landgoed Amelisweerd en de stad een betere verbinding. We noemen deze overkapping 'de Groene Verbinding'. Met het project A27/A12 Ring Utrecht zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aanpak A27/A12 Ring Utrecht. Betere en veiligere doorstroming met oog voor de omgeving. Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.