A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

A27/A12: aanpassing Ring Utrecht

Waarom

  • Op de Ring Utrecht komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen.
  • Hierdoor ontstaan problemen, zoals files, geluidoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit.
  • We leggen extra rijstroken aan en scheiden drukke verkeerstromen, zodat er minder files ontstaan en de veiligheid en bereikbaarheid toenemen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

A27/A12
krijgen extra rijstroken
ontweven A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden beginnen in 2020. Er is nog geen hinder bekend.

Wanneer

Gereed: 2026
2020 - 2026 Realisatie Ring Utrecht
2026 Aanpassing Ring Utrecht gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Documenten

Aanpak A27/A12 Ring Utrecht

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk en belangrijk voor de bereikbaarheid van de regio. Tegelijk is de Ring een belasting voor de mensen die in de omgeving van de weg wonen, werken en recreëren. Op de Ring komt veel doorgaand en regionaal verkeer samen wat dagelijks leidt tot files, geluidoverlast, luchtverontreiniging en sluipverkeer. Zonder maatregelen zal de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de omgeving in de toekomst afnemen. De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

(Beeldtitel: Aanpak A27/A12 Ring Utrecht. Beeldtekst: Betere en veiligere doorstroming met oog voor de omgeving.) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. De hoge verkeersdrukte zorgt nog elke dag voor lange files. Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert Rijkswaterstaat de doorstroming en verkeersveiligheid voor het verkeer rondom Utrecht. (Snelwegen vanuit de lucht.) Er worden ook maatregelen genomen om de leefkwaliteit in de omgeving niet verder te belasten en deze waar mogelijk te verbeteren. Om de capaciteit van de ring te verbeteren worden er extra rijstroken aangelegd aan weerszijden van de A27 en langs de parallelrijbanen van de A12. De drukke kruisende verkeersstromen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd worden van elkaar gescheiden. Zo wordt bij knooppunt Lunetten het verkeer vanaf de A27 richting Amersfoort over een bypass geleid. Door dit ontweven van kruisende verkeersbewegingen neemt ook de verkeersveiligheid toe. Er gebeuren minder ongelukken. (Een animatie van de weg met de extra rijstrook.) Knooppunt Rijnsweerd krijgt in plaats van twee nu vier niveaus. (Een animatie van het knooppunt.) De verbindingsboog van de A28 naar de A27 de zogenoemde 'Varkensbocht' verdwijnt. Op de huidige boog vinden meer ongelukken plaats dan gemiddeld. Het Utrecht Science Park, de Uithof wordt beter bereikbaar voor autoverkeer én fietsers. Voor ambulances komen er op het viaduct over de A28 twee aparte rijstroken. De Ring Utrecht is belangrijk voor de bereikbaarheid van de stad en regio Utrecht maar vormt tegelijkertijd een belasting voor de bewoners in de omgeving. (Auto's in de file.) Daarom neemt Rijkswaterstaat ook maatregelen voor een betere leefkwaliteit. Om geluidsoverlast door verkeer op de Ring te beperken wordt bijna overal gebruikgemaakt van stiller asfalt, dubbellaags ZOAB. Ook komen er bij de verschillende woonwijken nieuwe en hogere schermen variërend in hoogte tot wel twaalf meter hoog bij Lunetten. (Een animatie van fietsers.) In het project wordt naar een goede inpassing van de weg gekeken. Denk hierbij aan een betere vormgeving van onderdoorgangen maar ook aan groene maatregelen, zoals faunapassages en extra natuur ter compensatie van de bomen die moeten verdwijnen. Ter hoogte van de verdiepte bak bij landgoed Amelisweerd komt een overkapping. Hierdoor krijgen het landgoed Amelisweerd en de stad een betere verbinding. We noemen deze overkapping 'de Groene Verbinding'. (Beeldtekst: inrichting wordt nader uitgewerkt.) Met het project A27/A12 Ring Utrecht zorgen we voor een vlottere doorstroming van het verkeer en een verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rijkswaterstaat.nl/ringutrecht. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Wat

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is door voormalig minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vastgesteld. Het tracébesluit en alle bijbehorende documenten lagen van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter inzage. Wat in het TB is vastgesteld, kunt u lezen op Platform Participatie. In de periode 2017 - 2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek en flora- en faunaonderzoeken, en worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier.

Nieuws

Meer nieuws