A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Waarom

  • Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files.
  • Naar verwachting verslechtert de verkeerssituatie als we niets doen.
  • Daarom verbreden we de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
  • Zo kan het verkeer sneller doorrijden en is de regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
extra rijstroken op de A1 en 2x1 extra rijstrook + 1 spitsstrook op de A27
aanpassing aansluiting Hilversum op A27

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gestart en lopen naar verwachting tot eind 2018. Tijdens de werkzaamheden proberen we hinder voor de omgeving en de weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Verrast worden door hindergevende werkzaamheden is extra vervelend. Daarom informeren we u via een hinderkalender op de pagina werkzaamheden 3Angle over mogelijke hindergevende werkzaamheden in de buurt. Mogelijke verkeershinder is te vinden op Van A naar Beter.

Wanneer

Gereed: april 2019
Begin 2019 Aanplanten groen
April 2019

Gereed

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

De verbreding A27/A1 in 5 minuten

Een uitleg over de geplande werkzaamheden aan de A27 en de A1.

Logo van Rijkswaterstaat. ÔVerbreding A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord Ð knooppunt Eemnes Ð aansluiting Bunschoten-Spakenburg.Õ De wegen rond Utrecht vormen samen de draaischijf van Nederland. Vanaf hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en naar andere landen. Op de kaart van Nederland wordt ingezoomd op de regio Utrecht, Amersfoort en Hilversum. De A27 is te zien. Op de A27 en A1 staan nu al regelmatig files. Als we niets doen, verslechtert de verkeerssituatie. Afbeelding van een file op de snelweg. Daarom pakken we in Midden-Nederland de komende jaren de A27/A1, de ring Utrecht en het knooppunt Hoevelaken aan. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. Er verschijnen gele cirkels rond Utrecht en Amersfoort. In deze video zoomen we in op het project A27/A1, de wegverbreding tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Wat verandert er? De A27 verbreden we van 2x2, naar 2x3 rijstroken in beide rijrichtingen. Tussen Utrecht-Noord en Bilthoven komt een spitsstrook en we passen de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aan. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. De weg tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg kleurt geel. Een animatie toont de verbreding van de A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De weg tussen Utrecht-Noord en Bilthoven kleurt blauw. Er verschijnen gele cirkels rond de aansluitingen Hilversum en Bilthoven De A1 gaat in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Een animatie toont de verbreding van de A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Verder plaatsen we nieuwe geluidsschermen en komt over het gehele traject komt dubbellaags zoab, dit is stiller asfalt In blauw worden geluidsschermen aangeduid tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Animatie van een luidspreker volgt direct. Voor de dieren realiseren we een grote nieuwe faunatunnel Monnikenberg en diverse dassentunnels in gemeente de Bilt. Op de kaart wordt bij Monnikerberg in het groen aangeduid waar een faunatunnel komt. Hetzelfde gebeurt bij de gemeente De Bilt. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. Gezien de ligging van het traject, hebben we speciale aandacht voor weggebruikers, omgeving en natuur. De woorden weggebruikers, omgeving en natuur komen in beeld. Hoe geven we hier invulling aan? Al tijdens de werkzaamheden zorgen we voor een betere doorstroming van verkeer. Tijdens het werk rijdt het verkeer op 3 smallere rijstroken met een maximum snelheid van 90 kilometer per uur. Waar het werk gereed is, kan het verkeer weer op de gewone snelheid rijden. Animatie van de A27 met drie smalle rijstroken in beide richtingen en een bord met maximaal 90-kilometer erop. Eerst gaan de autootjes zacht, daarna harder. We werken op een veilige manier en medewerkers worden beschermd door betonnen bariers. Dankzij de cameraÕs kunnen we snel inspelen op incidenten. Extra bergers staan klaar om de weg na een incident snel weer vrij te maken. Animatie van een vooraanduidingsbord voor wegwerkzaamheden. Dit verdwijnt achter betonnen bariers. Vervolgens komt een camera in beeld, met uitroeptekens erbij. Er komen drie bergers aanrijden. We geven aandacht aan de belangen van de omgeving ten aanzien van verkeer. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. ÒAls bewoners vinden we het prettig dat er constructief overleg is met Rijkswaterstaat en 3Angele. En dat er ook maatregelen genomen worden gedurende de realisatiefase om de overlast voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.Ó Patrica Willemsen van bewonersvereniging Baarn is aan het woord. We gebruiken slimme bouwmethodes om hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken we stille bouwmethodes. En op locaties waar nieuwe geluidschermen komen, plaatsen we deze in veel gevallen v——rdat het werk aan de weg plaatsvindt. De schermen houden dus al tijdens het werk het weg- en bouwgeluid tegen. Animatie van een blauwe lucht, gras met daarop een huis, twee bomen en aan de rechterkant de weg. Er wordt een geluidsscherm geplaatst, waarachter vervolgens gebouwd wordt. Bouwen kan echter niet zonder hinder. Via de digitale hinderkalender kan iedereen zich informeren over de hindergevoelige werkzaamheden. Bezoek hiervoor onze website. Website komt in beeld. Op www.verbredinga27a1.nl/uitvoering vind je de hinderkalender over de hindergevoelige werkzaamheden. ÒWij als bewoners zijn blij dat we inspraak hebben bij de verbreding van de A27 op het sluitstuk van de werkzaamheden straks de verbreding van dit viaduct, wat het pronkstuk moet worden van Hollandsche Rading.Ó Thijs van der Wel, Samen voor Hollandsche Rading is aan het woord. De natuur in het projectgebied heeft onze speciale aandacht. Zo leggen we een grote faunatunnel bij Monnikenberg aan en richten het omliggend gebied z— in dat het aantrekkelijk wordt voor dieren om de tunnel te gebruiken. Zowel de tunnel als het omliggende gebied monitoren we 10 jaar lang en verbeteren we steeds verder. Afbeelding van de faunatunnel bij Monnikerberg. Voor boommarters komen er een aantal veilige oversteekplaatsen. Bij bewegwijzeringsborden komen goten die met touwen aan omliggende bomen worden verbonden. Rasters waar de boommarters niet in kunnen klimmen, geleiden de dieren hier naar toe. Afbeelding van bewegwijzeringsborden met touwen eraan bevestigd. Bedoeld voor boommarters. Reptielen die in het werkgebied leven, vangen we af en verhuizen we naar nieuwe en bestaande leefgebieden die we voor hen extra hebben verbeterd. Afbeelding van een reptiel. Uniek voor het project is dat we dassen een GPS-halsband omdoen. Daarmee volgen we hoe ze reageren op de werkzaamheden. Bij verstoring van hun leefgewoontes, nemen we direct aanvullende maatregelen. Afbeelding van een das. Ook natuurorganisaties zijn betrokken: ÒWij zien natuurlijk liever natuur dan asfalt, maar we zijn blij dat in de plannen voor de verbreding van de A27 de natuur een serieuze plek heeft gekregen.Ó Derk van de Velde, het Goois Natuur Reservaat is aan het woord. Kortom: door slim te bouwen, met input vanuit de omgeving, beperken we hinder en cre‘ren we meerwaarde voor omgeving, natuur en weggebruikers. En dragen we bij aan een bereikbaar Midden-Nederland. Eind december 2018 zijn de A27 en A1 gereed. Kaart van de regio Utrecht. Eind 2018 zijn de A27 en A1 gereed. Afsluitend scherm: logoÕs van Rijkswaterstaat en 3Angle. Meer weten? Ga naar www.verbredinga27a1.nl. Dit is een productie van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle.

Nieuws

Meer nieuws