A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

onderliggende pagina's

A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Waarom

  • Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files.
  • Naar verwachting verslechtert de verkeerssituatie als we niets doen.
  • Daarom verbreden we de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
  • Zo kan het verkeer sneller doorrijden en is de regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
extra rijstroken op de A1 en 2x1 extra rijstrook + 1 spitsstrook op de A27
aanpassing aansluiting Hilversum op A27

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn gestart en lopen naar verwachting tot eind 2018. Tijdens de werkzaamheden proberen we hinder voor de omgeving en de weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. Soms is hinder echter onvermijdelijk. Verrast worden door hindergevende werkzaamheden is extra vervelend. Daarom informeren we een hinderkalender over mogelijke hindergevende werkzaamheden in de buurt. Mogelijke verkeershinder is te vinden op Van A naar Beter.

Wanneer

Gereed: 2018
Voorjaar/zomer 2018 Vervolg gefaseerd verbreden. Kans op extra verkeershinder door grootschalige weekeindwerkzaamheden.
Eind 2018 Op de A27 zijn 2x3 en op de A1 2x4 rijstroken beschikbaar met definitieve snelheidslimieten.

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Wat

3D-visualisatie toekomstige situatie

Het tracébesluit A27/A1 (PDF, 185,17 kB) bevat diverse oplossingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Voorbeelden zijn de aanpassing van de aansluitingen A27 Utrecht-Noord, Hilversum en Bilthoven en de A1 kruising Eem en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De toekomstige situatie van de aansluitingen is in beeld gebracht in een 3D-model:

* Dit zijn globale impressies. De uiteindelijke realisatie kan hiervan afwijken.

De verbreding A27/A1 in 5 minuten

Een uitleg over de geplande werkzaamheden aan de A27 en de A1.

Logo van Rijkswaterstaat. ÔVerbreding A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord Ð knooppunt Eemnes Ð aansluiting Bunschoten-Spakenburg.Õ De wegen rond Utrecht vormen samen de draaischijf van Nederland. Vanaf hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en naar andere landen. Op de kaart van Nederland wordt ingezoomd op de regio Utrecht, Amersfoort en Hilversum. De A27 is te zien. Op de A27 en A1 staan nu al regelmatig files. Als we niets doen, verslechtert de verkeerssituatie. Afbeelding van een file op de snelweg. Daarom pakken we in Midden-Nederland de komende jaren de A27/A1, de ring Utrecht en het knooppunt Hoevelaken aan. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. Er verschijnen gele cirkels rond Utrecht en Amersfoort. In deze video zoomen we in op het project A27/A1, de wegverbreding tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Wat verandert er? De A27 verbreden we van 2x2, naar 2x3 rijstroken in beide rijrichtingen. Tussen Utrecht-Noord en Bilthoven komt een spitsstrook en we passen de aansluitingen Hilversum en Bilthoven aan. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. De weg tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg kleurt geel. Een animatie toont de verbreding van de A27 van 2x2 naar 2x3 rijstroken. De weg tussen Utrecht-Noord en Bilthoven kleurt blauw. Er verschijnen gele cirkels rond de aansluitingen Hilversum en Bilthoven De A1 gaat in beide richtingen van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Een animatie toont de verbreding van de A1 van 2x2 naar 2x4 rijstroken. Verder plaatsen we nieuwe geluidsschermen en komt over het gehele traject komt dubbellaags zoab, dit is stiller asfalt In blauw worden geluidsschermen aangeduid tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Animatie van een luidspreker volgt direct. Voor de dieren realiseren we een grote nieuwe faunatunnel Monnikenberg en diverse dassentunnels in gemeente de Bilt. Op de kaart wordt bij Monnikerberg in het groen aangeduid waar een faunatunnel komt. Hetzelfde gebeurt bij de gemeente De Bilt. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. Gezien de ligging van het traject, hebben we speciale aandacht voor weggebruikers, omgeving en natuur. De woorden weggebruikers, omgeving en natuur komen in beeld. Hoe geven we hier invulling aan? Al tijdens de werkzaamheden zorgen we voor een betere doorstroming van verkeer. Tijdens het werk rijdt het verkeer op 3 smallere rijstroken met een maximum snelheid van 90 kilometer per uur. Waar het werk gereed is, kan het verkeer weer op de gewone snelheid rijden. Animatie van de A27 met drie smalle rijstroken in beide richtingen en een bord met maximaal 90-kilometer erop. Eerst gaan de autootjes zacht, daarna harder. We werken op een veilige manier en medewerkers worden beschermd door betonnen bariers. Dankzij de cameraÕs kunnen we snel inspelen op incidenten. Extra bergers staan klaar om de weg na een incident snel weer vrij te maken. Animatie van een vooraanduidingsbord voor wegwerkzaamheden. Dit verdwijnt achter betonnen bariers. Vervolgens komt een camera in beeld, met uitroeptekens erbij. Er komen drie bergers aanrijden. We geven aandacht aan de belangen van de omgeving ten aanzien van verkeer. Kaart van Nederland, ingezoomd op de regio Utrecht. ÒAls bewoners vinden we het prettig dat er constructief overleg is met Rijkswaterstaat en 3Angele. En dat er ook maatregelen genomen worden gedurende de realisatiefase om de overlast voor omwonenden en bedrijven zoveel mogelijk te beperken.Ó Patrica Willemsen van bewonersvereniging Baarn is aan het woord. We gebruiken slimme bouwmethodes om hinder voor de directe omgeving zoveel mogelijk te beperken. Zo gebruiken we stille bouwmethodes. En op locaties waar nieuwe geluidschermen komen, plaatsen we deze in veel gevallen v——rdat het werk aan de weg plaatsvindt. De schermen houden dus al tijdens het werk het weg- en bouwgeluid tegen. Animatie van een blauwe lucht, gras met daarop een huis, twee bomen en aan de rechterkant de weg. Er wordt een geluidsscherm geplaatst, waarachter vervolgens gebouwd wordt. Bouwen kan echter niet zonder hinder. Via de digitale hinderkalender kan iedereen zich informeren over de hindergevoelige werkzaamheden. Bezoek hiervoor onze website. Website komt in beeld. Op www.verbredinga27a1.nl/uitvoering vind je de hinderkalender over de hindergevoelige werkzaamheden. ÒWij als bewoners zijn blij dat we inspraak hebben bij de verbreding van de A27 op het sluitstuk van de werkzaamheden straks de verbreding van dit viaduct, wat het pronkstuk moet worden van Hollandsche Rading.Ó Thijs van der Wel, Samen voor Hollandsche Rading is aan het woord. De natuur in het projectgebied heeft onze speciale aandacht. Zo leggen we een grote faunatunnel bij Monnikenberg aan en richten het omliggend gebied z— in dat het aantrekkelijk wordt voor dieren om de tunnel te gebruiken. Zowel de tunnel als het omliggende gebied monitoren we 10 jaar lang en verbeteren we steeds verder. Afbeelding van de faunatunnel bij Monnikerberg. Voor boommarters komen er een aantal veilige oversteekplaatsen. Bij bewegwijzeringsborden komen goten die met touwen aan omliggende bomen worden verbonden. Rasters waar de boommarters niet in kunnen klimmen, geleiden de dieren hier naar toe. Afbeelding van bewegwijzeringsborden met touwen eraan bevestigd. Bedoeld voor boommarters. Reptielen die in het werkgebied leven, vangen we af en verhuizen we naar nieuwe en bestaande leefgebieden die we voor hen extra hebben verbeterd. Afbeelding van een reptiel. Uniek voor het project is dat we dassen een GPS-halsband omdoen. Daarmee volgen we hoe ze reageren op de werkzaamheden. Bij verstoring van hun leefgewoontes, nemen we direct aanvullende maatregelen. Afbeelding van een das. Ook natuurorganisaties zijn betrokken: ÒWij zien natuurlijk liever natuur dan asfalt, maar we zijn blij dat in de plannen voor de verbreding van de A27 de natuur een serieuze plek heeft gekregen.Ó Derk van de Velde, het Goois Natuur Reservaat is aan het woord. Kortom: door slim te bouwen, met input vanuit de omgeving, beperken we hinder en cre‘ren we meerwaarde voor omgeving, natuur en weggebruikers. En dragen we bij aan een bereikbaar Midden-Nederland. Eind december 2018 zijn de A27 en A1 gereed. Kaart van de regio Utrecht. Eind 2018 zijn de A27 en A1 gereed. Afsluitend scherm: logoÕs van Rijkswaterstaat en 3Angle. Meer weten? Ga naar www.verbredinga27a1.nl. Dit is een productie van Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie 3Angle.

Sloop fietsbrug Zwaluwenberg

Ten behoeve van de verbreding A27/A1 is in 1 nacht de fietsbrug Zwaluwenberg gesloopt. De fietsbrug wordt vervangen, omdat de constructie niet meer voldoende veilig is voor toekomstig gebruik en te smal is voor de verbrede weg. Binnen 7 uur was de 80 m lange fietsbrug gesloopt en het puin afgevoerd.

(In het donker staan felverlichte machines en auto's op een snelweg. Beeldtitel: Verbreding A27/A1. Sloop fietsbrug Zwaluwenberg.) STEVIGE MUZIEK TOT HET EIND VAN DE VIDEO (Twee sloophamers beginnen het brugdek stuk te breken. Stof en puin vallen onder de brug op de weg. Een vrachtwagen rijdt achteruit naar de brug toe. Aan de andere kant is ook een sloopmachine aan het werk. Mannen in werkpakken kijken toe en lopen rond.) (Steeds meer verwijderen de sloophamers, tot het middenstuk van de brug verdwenen is. Even later is de pijler links aan de beurt. Vrachtwagens rijden af en aan om het puin af te voeren.) (Onder het geweld van de sloopmachines wordt de pijler in rap tempo kleiner. Verwrongen ijzeren staven steken uit het kapotte beton. Dan stort het gevaarte in. De hamers blijven inhakken op de resten die op de grond liggen.) (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.verbredingA27A1.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.)

Schuiven wegdekken viaduct bij Bilthoven

Voor de verbreding van de A27 vervangt Rijkswaterstaat het viaduct over de A27 bij Bilthoven. Om te zorgen dat weggebruikers gebruik kunnen blijven maken van het viaduct, werden de wegdekken in totaal 30 m uit elkaar geschoven.

(Een ovale rotonde met zandhopen en machines erbij. Beeldtitel: Verbreding A27/A1. Schuiven wegdekken viaduct bij Bilthoven. 's Avonds raast het verkeer langs betonnen afzettingen. Boven een rijstrook werkt een man aan een balk. Een stuk wegdek verschuift.) RUSTIGE MUZIEK MANNENSTEM: Staat strak, blauw open. MAN: Blauw is open. Oké, komt-ie. (Mannen in werkpakken lopen over het viaduct. Nog steeds rijdt er veel verkeer onderdoor. Een dikke stalen pijp beweegt zich rondom een glimmende buis. Steeds verder verschuift het wegdek. Op de snelweg razen nog steeds auto's langs. Wegwerkers lopen over het felverlichte viaduct terwijl het zich boven de weg verplaatst. Een man praat in een portofoon.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER Oké, gooi ze allebei maar weer dicht. (Zijn collega drukt twee hendels naar beneden. Als het weer licht is, liggen de lange zijden van de ovale rotonde een stuk verder uit elkaar. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.verbredingA27A1.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2017.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG

Vijzelen viaduct Zeldert bij Bunschoten-Spakenburg

Voor de verbreding van de A27 heeft Rijkswaterstaat het viaduct Zeldert op de A1 bij Bunschoten-Spakenburg verbreed. Om voldoende doorrijhoogte te behouden voor het onderliggende wegennet, is het wegdek een halve meter omhoog gebracht. Ook wel 'vijzelen' genoemd.

(Beeldtekst: Verbreding A27/A1. Vijzelen viaduct Bunschoten-Spakenburg.) RUSTIGE MUZIEK (Een snelweg in het donker. Er is een rijstrook afgesloten en signalisatiewagens rijden traag langs. Een wegenwerker gebaart naar een kraanbestuurder die betonnen vangrails van de grond tilt. Een kraan ontmantelt een rijstrooksignalisatiebrug en wegenwerkers begeleiden de dwarsbalk met kabels. Grote machines drillen het wegdek open.) Ja, zes meter erbij. MANNENSTEM: Ring in de voegen en borgen. (Op versnelde beelden wordt het viaduct uit de grond naar boven getild. Enkele arbeiders bekijken een plan. Er staan verschillende vrachtwagens en machines op de snelweg en de arbeiders zijn geconcentreerd aan het werk. Een vrachtwagen wordt gevuld met asfalt.) DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER (Het is weer licht en de werken gaan verder. Een machine stort al rijdend asfalt op het wegdek. Langzaam rijdt de machine verder en even later rijden twee walsen over het verse asfalt.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op www.verbredingA27A1.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2018.)

Documenten

Start werkzaamheden A27/A1: slim bouwen beperkt hinder
Factsheet over de werkzaamheden aan de verbreding van de A27 en A1 pdf 190 kB / november 2017

Het tracébesluit over de verbreding van de A27/A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg vindt u op de website Platform Participatie.

Nieuws

Meer nieuws