A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

A27/A1: aanpassing aansluiting Utrecht-Noord - knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten-Spakenburg

Waarom

  • Op de A1 en A27 staan ’s ochtends en ’s avonds regelmatig files.
  • Naar verwachting verslechtert de verkeerssituatie als we niets doen.
  • Daarom verbreden we de A27 en A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en aansluiting Bunschoten-Spakenburg.
  • Zo kan het verkeer sneller doorrijden en is de regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar.

Alle doelen en resultaten

Hoe

2x2
extra rijstroken op de A1 en 2x1 extra rijstrook + 1 spitsstrook op de A27
aanpassing aansluiting Hilversum op A27

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden aan de weg starten niet eerder dan medio 2017. Tot die tijd is er weinig verkeershinder te verwachten. Wel kan er soms korte tijd een rijstrook worden afgesloten voor onderzoek. Vanaf 20 februari starten de voorbereidende werkzaamheden langs de weg, zoals het verleggen van kabels en leidingen, kappen van bomen en regulier onderhoud. De hinder voor het verkeer is beperkt tot het tijdelijk afsluiten van een rijstrook in de avond en nacht voor het kappen direct langs de A1 en A27 en de afvoer van stammen. Deze werkzaamheden leveren voor omwonenden mogelijk geluidhinder op.

Wanneer

Gereed: 2018
Juni 2017 Informatiemarkt voor belangstellenden
Juli 2017 Start wegwerkzaamheden. Op delen van de snelwegen lagere snelheden en een extra rijstrook voor behoud van doorstroming. Verkeershinder mogelijk.
Zomer 2017 Gefaseerd extra tijdelijke rijstroken beschikbaar

Meer over de planning

Wat

3D-visualisatie toekomstige situatie

Het tracébesluit A27/A1 (PDF, 185,17 kB) bevat diverse oplossingen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Utrecht. Voorbeelden zijn de aanpassing van de aansluitingen A27 Utrecht-Noord, Hilversum en Bilthoven en de A1 kruising Eem en aansluiting Bunschoten-Spakenburg. De toekomstige situatie van de aansluitingen is in beeld gebracht in een 3D-model:

Documenten

Tracébesluit A27/A1 aanpassing aansluiting
Het tracébesluit over de aansluiting Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg pdf 185 kB / april 2016
Wijziging tracébesluit A27/A1
Het besluit tot wijziging van het tracébesluit A27/A1 pdf 2 MB / april 2016

Stuur door