Doelen en resultaten

Rijkswaterstaat verbreedt de A1 en A27. De rijkswegen, die elkaar kruisen in de regio Utrecht, behoren tot de belangrijkste verbindingen van het Nederlandse hoofdwegennet.

De wegen rond Utrecht vormen samen de draaischijf van Nederland: vanuit hier rijdt het verkeer vanuit de Randstad naar de rest van Nederland en andere landen. Bovendien werken en wonen veel mensen in de regio Utrecht. De verkeersvoorspellingen geven aan dat de verkeerssituatie in de toekomst verslechtert als er niets gedaan wordt. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten in de planning. Na de verbreding van de A27/A1 volgt de aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort in de periode 2019 - 2023/2025. Daarna volgt de Ring Utrecht A27/A12 . Deze aanpassingen moeten zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en zo de doorstroming verbetert.

Wat gaat er gebeuren?

Om de bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren, doen we de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1: 
  • De A27 tussen aansluiting de Utrecht-Noord en het knooppunt Eemnes verbreden we van 2x2 naar 2x3 rijstroken.
  • Op de A27 komt een spitsstrook van de aansluiting Utrecht-Noord naar de aansluiting Bilthoven.
  • De aansluiting Bilthoven passen we aan. De huidige ovonde over de rijksweg, wordt vervangen door een kruispunt met een verkeerslichten.
  • We vervangen de aansluiting Hilversum op de A27 door een compactere aansluiting met op- en afritten en verkeerslichten. Hierdoor komt er ook extra ruimte vrij voor natuur en landschap.
  • Bij knooppunt Eemnes verbreden we de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort van 1 naar 2 rijstroken.
  • Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg breiden we de A1 uit van 2x2 naar 2x4 rijstroken.

Verder houden we ons bezig met:

  • Aanleggen of verplaatsen van geluidsschermen
  • Aanleggen van tweelaags zoab (zeer open asfaltbeton)
  • Aanpassen en/of vernieuwen van diverse viaducten en onderdoorgangen
  • Treffen van de maatregelen voor waterhuishouding en natuurcompensatie.