04 Veelgestelde vragen

onderliggende pagina's

Veelgestelde vragen

Blijft de 3e rijstrook in de Wijkertunnel liggen?

Rijkswaterstaat herstelt dit voorjaar de oorspronkelijke situatie in de Wijkertunnel. Dat betekent dat de tijdelijke extra rijstroken vanaf de heropening van de Velsertunnel weer vluchtstroken zijn. De tijdelijke extra rijstroken waren altijd bedoeld om al het extra verkeer dat de afgelopen maanden niet door de Velsertunnel kon, ruimte te geven in de Wijkertunnel. Ze waren vooral nuttig omdat ze direct aansloten op de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) op de knooppunten Velsen en Beverwijk. Dit was echter een tijdelijke situatie. Zodra de A9 bij de Wijkertunnel is aangepast, wordt ook de snelheidsbeperking opgeheven.

Waarom blijven de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen) langs de A9 niet liggen?

Rijkswaterstaat verwijdert de keerlussen omdat ze na heropening van de Velsertunnel geen functie meer hebben. Tijdens de sluiting van de Velsertunnel zorgden ze ervoor dat het verkeer makkelijk van en naar de A9 en Wijkertunnel kan rijden. Maar voor verkeer richting Beverwijk heeft de Velsertunnel nu altijd een vrije buis beschikbaar. Dit is mogelijk omdat we in de Velsertunnel het verkeer richting het noorden bij een stremming van de Velsertunnel ook door de andere buis kunnen leiden. Verkeer richting Haarlem rijdt dan via de calamiteitenbogen en de A9/Wijkertunnel.

Wat doet Rijkswaterstaat tegen te hoge vrachtwagens?

Rijkswaterstaat heeft begin 2015 naast de bestaande hoogtedetectie een extra waarschuwingssysteem geïnstalleerd: zogeheten fotoborden. De chauffeur van een te hoge vrachtwagen ziet daarop zijn eigen voertuig groot afgebeeld, met in 2 talen de waarschuwing dat hij te hoog is en van de weg moet. Met de renovatie in 2016 is de doorrijhoogte met 12 cm verhoogd. Dat is het maximale dat we kunnen bereiken zonder de tunnelconstructie aan te tasten. Daarnaast is de tunnel slimmer ingericht: het laagste punt zit niet meer midden in de tunnel, maar aan het begin. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de overlast door te hoge vrachtwagens afneemt.

Hoe lang duurde de renovatie?

De renovatie duurde precies 9 maanden. In 9 maanden tijd werd niet alleen het hele binnenwerk van de tunnel compleet vernieuwd. Ook voerden Rijkswaterstaat en combinatie Hyacint honderden tests uit met de nieuwe systemen en installaties. Daarnaast doorliep het tunnelpersoneel, politie, brandweer en ambulance een intensief trainings- en oefenprogramma om in de nieuwe tunnel te kunnen werken. Tot slot was er de wettelijk verplichte procedure van de openstellingsvergunning.

Waarom bouwde Rijkswaterstaat niet gewoon een nieuwe tunnel?

Tunnels hebben een levensduur van gemiddeld 100 jaar. De Velsertunnel is pas 60 jaar oud en nog niet afgeschreven. Het bouwen van een nieuwe tunnel kost een veelvoud van wat de renovatie kost. Omdat de Velsertunnel nog steeds voldoet, is dat erg zonde. De Velsertunnel hoeft nog niet met pensioen.

Waarom moesten beide tunnelbuizen 9 maanden dicht?

Dat Rijkswaterstaat koos voor een zogeheten vierkantsluiting, heeft alles te maken met hoe de Velsertunnel is gebouwd: 2 tunnelbuizen met daartussenin een middenstuk waar zowel de vluchtroutes lopen als de bekabeling voor alle installaties. De ruim 50 installaties, die van levensbelang zijn voor de veiligheid in de hele tunnel, zijn aangesloten op al die kabels en werken als 1 systeem dat beide tunnelbuizen bedient. 

Deze verknooptheid zorgde ervoor dat het riskant is om aan een tunnelinstallatie te werken terwijl er nog verkeer door de andere buis rijdt. Je wilt natuurlijk niet hebben dat werkzaamheden in de ene tunnelbuis ervoor zorgen dat de verlichting in de andere uitvalt. Dat risico wilde Rijkswaterstaat absoluut niet lopen. 

Een ander voorbeeld van zo’n gedeeld veiligheidssysteem zijn de vluchtwegen. Omdat beide tunnelbuizen 1 gezamenlijke vluchtroute hebben, is het aanpassen van de vluchtweg in slechts 1 buis niet mogelijk. Bij een incident in de vrije tunnelbuis zouden mensen zich dan een weg moeten banen door een vluchtroute in aanbouw. Vandaar dat het werk in beide buizen tegelijk moest gebeuren.

Is de Velsertunnel een drempel voor grote zeeschepen na aanleg van de nieuwe, diepere zeesluis bij IJmuiden?

Nee, door de nieuwe zeesluis (18 m) dieper te maken dan de Noordersluis (15 m) heeft de scheepvaart minder of geen last van eb en vloed. Diepliggende schepen kunnen zo op ieder moment door de nieuwe sluis varen. Dit vermindert de wachttijd. De bodemdiepte (15,5 m onder NAP) blijft gelijk. Ook de maximale diepgang van schepen op het Noordzeekanaal (13,75 m) verandert niet. De nieuwe sluis levert dus geen problemen op voor de tunnels onder het kanaal.

Stuur door