Planning en aanpak

Op deze pagina vindt u de volledige planning van de werkzaamheden aan de snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda.

We verbreden dit gedeelte van de weg om problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op te lossen. Daarnaast werken we ook aan de beperking van geluidhinder.

Wanneer

Gereed: 2026 - 2028
2021

Ontwerptracébesluit (OTB) en ontwerpsaneringsbesluit (OSB, voor aanpak geluidhinder) gereed

2022

Tracébesluit (TB) en saneringsbesluit (SB, voor aanpak geluidhinder) genomen

2023
  • Gunnen opdracht realisatie
  • Verwachte start realisatie
2019 – 2023

Voorbereiding realisatie

2026 - 2028

Verwacht einde realisatie

Deze planning is onder voorbehoud.

Het project bevindt zich op dit moment in de planuitwerkingsfase. In deze fase werkt het project het voorkeursalternatief dat uit de verkenningsfase kwam verder uit en onderzoekt het in detail.

Het voorkeursalternatief

Binnen het voorkeursalternatief verbreden we de snelweg A20 en een deel van de snelweg A12 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Dat betekent dat we: 

  • in de richting van Utrecht het gehele tracé verbreden
  • in de richting van Rotterdam het deel tussen de pergola (onderdoorgang van de A20 onder de A12) en de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel verbreden

Het voorkeursalternatief draagt bij aan een betere doorstroming en vergroot de verkeersveiligheid.