01 Planning

Rijkswaterstaat verbreedt de snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus vluchtstrook voor een betere doorstroming. De werkzaamheden zijn klaar in 2025 - 2027.

Gereed: 2025 - 2027
2013 Startbeslissing verzonden aan Tweede Kamer
12 mei 2016 Bijeenkomst buurtenplatform A2 Het Vonderen - Kerensheide met aanwezigheid van Rijkswaterstaat
25 mei 2016 Stuurgroepvergadering over onder meer de concept Nota van Antwoord naar aanleiding van ingediende zienswijzen
2017 Vaststelling ontwerptracébesluit en milieueffectrapport, gevolgd door terinzagelegging
2019 Vaststellen tracébesluit (TB), gevolgd door eventuele beroepsprocedure
2022 Start werkzaamheden
2025-2027 Werkzaamheden klaar

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak

De voorkeursoplossing beschikt over een breed draagvlak, zowel in de Tweede Kamer als in Provinciale Staten, en bij de betrokken gemeenten en belanghebbenden. Met de regionale en lokale overheden is een traject gestart om te bekijken of we meerwaarde kunnen creëren door ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied met elkaar te verbinden. Daarbij zoeken we naar samenwerking met bedrijven(-terreinen) en belangenorganisaties op het gebied van landschap, natuur en leefgebied.

Onderliggende pagina's