A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Waarom

  • De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het (buiten)land.
  • Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang, onder meer voor de economie.
  • De verbreding is nodig zodat het verkeer beter van en naar de regio's kan rijden.

Hoe

2x3 rijstroken plus vluchtstrook

Heb ik last van de werkzaamheden?

Wanneer de werkzaamheden van dit project zijn gestart en de hinder bekend is, vindt u op deze projectpagina de laatste informatie.

Wanneer

Gereed: 2025 - 2027
2019 Vaststellen tracébesluit (TB), gevolgd door eventuele beroepsprocedure
2022 Start werkzaamheden
2025-2027 Werkzaamheden klaar

Meer over de planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Animatie verbreding A2 Het Vonderen–Kerensheide

De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het (buiten)land. Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang, onder meer voor de economie. De verbreding is nodig zodat het verkeer beter van en naar de regio's kan rijden. 

In deze animatie laten we onder meer zien welke werkzaamheden we uitvoeren tijdens de verbreding de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide, waarom we dat doen en volgens welke tijdsplanning. De publicatie van het tracébesluit is gepland 2019 en niet in 2018, zoals in de animatie vermeld wordt. Het einde van de werkzaamheden staat gepland voor 2025-2027.

Verbreding A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide Samen werken aan een beter snelwegennetwerk voor de toekomst Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. De provincie is dan ook van groot belang voor logistiek Nederland. Limburg biedt ruimte aan werkgelegenheid en innovatie. De regio blijft groeien en de infrastructuur groeit mee. Dat zorgt ervoor dat deze prachtige regio op een veilige manier bereikbaar is. Daarnaast biedt het economische kansen aan het bedrijfsleven. Er moet alleen wel iets gebeuren aan de bestaande infrastructuur. Rijkswaterstaat verbreedt daarom in 2022 de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, van 2x2 rijstroken met een spitsstrook naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Dat draagt bij aan een beter snelwegennetwerk met het oog op de toekomst. Het vergroot de verkeersveiligheid, leidt tot minder sluipverkeer, verbetert de doorstroming en geeft een impuls aan de economische ontwikkeling van de regio. Rijkswaterstaat voert de verbreding uit in nauw overleg met overheden, omwonenden en het bedrijfsleven. De provincie Limburg is al gestart met de grondverwerving. Er is een Buurtenplatform opgericht waarin de buurten langs de A2 zijn vertegenwoordigd. Onder meer via dit platform betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij het project. Door de extra rijstrook moet Rijkswaterstaat dwarsverbindingen verbreden. Oftewel: de viaducten en tunnels. 4 verbindingen hoeft Rijkswaterstaat niet aan te passen , 11 verbindingen kunnen volledig worden teruggebouwd en voor 2 verbindingen is een alternatieve route bepaald. Naast het realiseren van de extra rijstrook maakt Rijkswaterstaat een zogenoemde Parkway. Landelijke elementen langs de route, zoals boombeplanting, zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Ook start Rijkswaterstaat in samenwerking met waterschap Limburg een natuurproject om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen: Corridor Geleenbeek. Het project lost daarnaast de hoogwaterproblematiek op. Tevens wordt de Ontsnippermaatregel IJzerenbosch opgepakt. Binnen deze natuurprojecten wordt een ecopassage aangelegd om de leefgebieden van dieren te herstellen. Volgens planning starten de werkzaamheden in 2022. Voordat het zover is, zijn er nog enkele belangrijke mijlpalen: Ná de zomer van 2017 tekent de minister van Infrastructuur en Milieu het ontwerptracébesluit. Ná ondertekening wordt het ontwerptracébesluit in het najaar van 2017 ter inzage gelegd. Op dat moment kunnen alle betrokken partijen hun formele reactie indienen. In 2018 wordt het tracébesluit vastgesteld. De werkzaamheden nemen ruim 3 jaar in beslag. Loopt het project volgens plan, dan neemt Rijkswaterstaat de verbrede A2 ná 2025 in gebruik. We kunnen dan met tienduizenden tegelijk nóg veiliger en sneller naar ons werk, naar een andere bestemming in Nederland of naar het buitenland.

Documenten

Veelgestelde vragen

Waarom zijn er maatregelen nodig op het traject Het Vonderen-Kerensheide?

Dat de A2 Het Vonderen-Kerensheide weg goed functioneert is van groot belang voor bewoners, reizigers, bedrijven en logistiek. In 2010 en 2011 zijn als tussenoplossing spitsstroken aangelegd in beide richtingen. De stroken zorgden tijdelijk voor minder filevorming en meer verkeersveiligheid.

Welke maatregelen vallen onder het project?

We nemen 2 maatregelen: we verbreden de weg van 2x2 rijstroken met spitsstrook naar 2x3 rijstroken. Daarnaast zullen bestaande viaducten behouden, vernieuwd of afgebroken worden. Ten tweede zorgen we ervoor dat de A2 onderdeel wordt van de omgeving door een Parkway aan te leggen.

Meer veelgestelde vragen

Nieuws

Meer nieuws

Onderliggende pagina's