A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Waarom

  • De snelweg A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het (buiten)land.
  • Een goede doorstroming van het verkeer is van groot belang voor bewoners, reizigers, bedrijven en logistiek.
  • Daarnaast levert de verbreding een positieve bijdrage aan de economische ontwikkeling van Limburg.

Meer doelen en resultaten

Hoe

2x3 rijstroken plus vluchtstrook

Heb ik last van de werkzaamheden?

Ja, u kunt straks hinder ondervinden van de werkzaamheden. Om de hinder te beperken wordt er naar gestreefd om tijdens de realisatie 2x3 rijstroken beschikbaar te hebben waarop met een snelheid van maximaal 90 km/h mag worden gereden. Toch zullen incidenteel delen van de A2 en ook bepaalde wegen rondom de A2 tijdelijk versmald of afgesloten worden, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat onze mensen onder veilige omstandigheden kunnen werken. Ook kan hinder van bouwverkeer voor u als omwonende optreden. Wij zullen proberen om, samen met de aannemer, de overlast tot een minimum te beperken.

Wanneer

Gereed: 2025 - 2027
2022

Start realisatie

2025-2027

Werkzaamheden klaar

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Animatie verbreding A2 Het Vonderen–Kerensheide

In deze animatie laten we onder meer zien welke werkzaamheden we uitvoeren tijdens de verbreding de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide en waarom we dat doen.

Met tienduizenden tegelijk rijden we dagelijks over de A2 in Limburg. De provincie is dan ook van groot belang voor logistiek Nederland. Limburg biedt ruimte aan werkgelegenheid en innovatie. De regio blijft groeien en de infrastructuur groeit mee. Dat zorgt ervoor dat deze prachtige regio op een veilige manier bereikbaar is. Daarnaast biedt het economische kansen aan het bedrijfsleven. Er moet alleen wel iets gebeuren aan de bestaande infrastructuur. Rijkswaterstaat verbreedt daarom de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide, van 2x2 rijstroken met een spitsstrook naar 2x3 rijstroken met een vluchtstrook. Dat draagt bij aan een beter snelwegennetwerk met het oog op de toekomst. Het vergroot de verkeersveiligheid, leidt tot minder sluipverkeer, verbetert de doorstroming en geeft een impuls aan de economische ontwikkeling van de regio. Rijkswaterstaat voert de verbreding uit in nauw overleg met overheden, omwonenden en het bedrijfsleven. De provincie Limburg is al gestart met de grondverwerving. Er is een Buurtenplatform opgericht waarin de buurten langs de A2 zijn vertegenwoordigd. Onder meer via dit platform betrekt Rijkswaterstaat de omgeving bij het project. Door de extra rijstrook moet Rijkswaterstaat dwarsverbindingen verbreden. Oftewel: de viaducten en tunnels. 4 verbindingen hoeft Rijkswaterstaat niet aan te passen , 11 verbindingen kunnen volledig worden teruggebouwd en voor 2 verbindingen is een alternatieve route bepaald. Naast het realiseren van de extra rijstrook maakt Rijkswaterstaat een zogenoemde Parkway. Landelijke elementen langs de route, zoals boombeplanting, zorgen ervoor dat de snelweg zoveel mogelijk onderdeel is van het landschap. Ook start Rijkswaterstaat in samenwerking met waterschap Limburg een natuurproject om de barrière van de A2 voor dieren te verminderen: Corridor Geleenbeek. Het project lost daarnaast de hoogwaterproblematiek op. Tevens wordt de Ontsnippermaatregel IJzerenbosch opgepakt. Binnen deze natuurprojecten wordt een ecopassage aangelegd om de leefgebieden van dieren te herstellen.

Nieuws

Meer nieuws