04 Video

Op deze pagina vindt u video's over de dubbellaags tunnel bij Maastricht. We brengen onder andere de nieuwe situatie en de veiligheidsmaatregelen in beeld.

Terugblik opening Groene Loper

Koning Willem-Alexander opende op 29 maart 2018 de Groene Loper, bovenop de Koning Willem-Alexander-tunnel. De Groene Loper is een parkachtige omgeving, op de plek van de oude N2. Met de opening van de Groene Loper is het nieuwe verkeerssysteem van de A2 Maastricht afgerond.

Openstelling van de tunnel

De Koning Willem Alexander-tunnel is eind december 2016 opengesteld voor een groot deel van het verkeer. Sinds mei 2017 rijdt al het verkeer over de A2 bij Maastricht door deze unieke, gestapelde tunnel.

Situatie in vogelvlucht

De tunnel is een belangrijk onderdeel van het plan om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Maastricht te verbeteren. In deze animatie laten we de nieuwe, gerealiseerde situatie in vogelvlucht zien.

(Beeldtitel: A2-tunnel Maastricht. Introductie. De situatie in vogelvlucht.) VOICE-OVER: Sinds 2009 realiseren onder andere de gemeente Maastricht en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het totaalplan de Groene Loper voor de A2 in Maastricht. (Een animatie. De A2 vanuit de lucht.) Met dit meerjarenproject is de regio Maastricht straks beter bereikbaar stroomt het verkeer ondergronds snel door tussen Geusselt en Europaplein en wordt Maastricht-Oost meer verkeersveilig en leefbaar. (Het kruispunt Geusselt.) Een volledig nieuwe infrastructuur vormt de basis van het project. Een aantal voorbeelden zijn de verknoping van de A2 en A79 aan de noordzijde van Maastricht en de nieuwe ontsluitingsweg van en naar bedrijventerrein Beatrixhaven. De aanleg van de Koning Willem-Alexandertunnel is een belangrijk onderdeel in het bouwtraject. (Een lijn tekent het bouwtraject.) Het wordt de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland en zowel personenauto's als vrachtauto's zullen er gebruik van maken. (De tunnel wordt aangeduid op een kaart.) De tunnel heeft een totale lengte van 2,3 kilometer. De noordelijke tunnelmonden liggen bij kruispunt Geusselt. (Een bovenaanzicht van het kruispunt Geusselt.) RUSTIGE MUZIEK De zuidelijke tunnelmonden bij knooppunt Europaplein. (Het knooppunt Europaplein vanuit de lucht. Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op a2maastricht.nl/tunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.) DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

Veiligheid in de tunnel

In deze animatie leggen we uit welke maatregelen we nemen om te zorgen dat de tunnel geschikt is voor veilig dagelijks gebruik.

(Beeldtitel: A2-tunnel Maastricht. Dagelijks gebruik. Veiligheid.) STILTE VOICE-OVER: De tunnel is ontworpen voor veilig dagelijks gebruik en uitgerust met verschillende voorzieningen. (Een animatie van de tunnel.) De verlichting in de tunnel staat altijd aan. (Door de tunnel rijden voertuigen.) Het verkeersbeeld in de tunnelbuizen wordt door camera's 24 uur per dag bewaakt. En detectielussen in het asfalt houden de snelheid van auto's continu in de gaten. (Een auto rijdt over de lussen heen.) Met de verkeerssignalering kan het verkeer worden geregeld. Er kan bijvoorbeeld een snelheidsbeperking worden geplaatst of een tunnelbuis kan voor een korte periode worden afgesloten. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op a2maastricht.nl/tunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Onderhoud en verkeersmanagement

De tunnel heeft regelmatig preventief onderhoud nodig. We leggen uit hoe we dit in de tunnel bij Maastricht doen. We zorgen bijvoorbeeld voor een zo goed mogelijke doorstroming, omdat altijd 1 tunnelniveau open blijft voor verkeer.

(Beeldtitel: A2-tunnel Maastricht. Onderhoud en bijbehorend verkeersmanagement.) VOICE-OVER: Om een veilig dagelijks gebruik van de tunnel te kunnen garanderen hebben de tunnel en de voorzieningen regelmatig preventief onderhoud nodig. (Een animatie.) Rijkswaterstaat wordt eigenaar van de tunnel en laat inspecties en onderhoud uitvoeren. Dit gebeurt altijd op momenten wanneer het verkeer er zo min mogelijk last van ondervindt. Bijvoorbeeld 's avonds en 's nachts. (De tunnel heeft twee niveaus.) Het onderhoud vindt steeds plaats in één of twee buizen van hetzelfde tunnelniveau. Het andere tunnelniveau blijft altijd open. Bij onderhoud in het onderste tunnelniveau rijdt het verkeer door het bovenste tunnelniveau. Het doorgaande verkeer kan immers ook via de bovenste buizen weer uitkomen op de A2 richting het noorden of zuiden. (Boven de weg hangen borden.) Alle richtingen staan op de verkeersborden aangegeven, en u hoeft niet om te rijden. Vindt er onderhoud plaats in het bovenste tunnelniveau dan wordt u door het onderste tunnelniveau geleid en, net als op de autosnelweg, doorgestuurd naar de eerstvolgende afrit. (Een verkeersbord verschijnt.) In het noorden is dat afrit 1 van de A79. (Er verschijnt er nog één.) In het zuiden is dat afrit 55 van de A2. Vervolgens wordt u teruggeleid richting stad. U volgt in dit geval de omleidingsborden. (In de tunnel knipperen lampen.) Ondanks regulier onderhoud kan het voorkomen dat er een storing optreedt. (De lampen gaan uit.) Veiligheid staat altijd voorop. Daarom kan het zijn dat de tunnel gedeeltelijk of geheel gesloten moet worden tot de storing is verholpen. Onderhoud wordt vooraf ingepland en aangekondigd via verschillende communicatiekanalen. Check voor u op reis gaat vananaarbeter.nl. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op a2maastricht.nl/tunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Pech of ongeluk

In deze video leggen we uit wat we doen wanneer een voertuig pech krijgt of er een ongeluk gebeurt in de tunnel. Ook leggen we uit wat u kunt doen in geval van nood.

(Beeldtitel: A2-tunnel Maastricht. Pech of ongeluk. Wat moet u doen?) RUSTIGE MUZIEK VOICE-OVER: Ook in een tunnel kunt u autopech krijgen of bij een ongeluk betrokken raken. (Een animatie.) Als dat gebeurt, zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat er zo snel mogelijk hulp komt. De verkeerscentrale van Rijkswaterstaat houdt de tunnel en weggebruikers 24 uur per dag in de gaten. (Figuren aan beeldschermen.) Zodra een auto langzamer gaat rijden, wordt dit direct opgemerkt door de wegverkeersleider in de verkeerscentrale. (Een figuur typt iets in.) Rijdt u in het onderste tunnelniveau, dan wordt de rijstrook waarop u zich begeeft afgesloten met rode kruisen boven de weg. Uw rijstrook verandert hierdoor in een soort tijdelijke vluchtstrook. (Verkeer rijdt bij de tunnel.) De wegverkeersleider kan ook besluiten de hele tunnelbuis af te sluiten. Hij schat in hoe ernstig de situatie is. Veiligheid staat hierbij steeds voorop. (De figuur typt iets in.) Als u in het bovenste tunnelniveau stil komt te staan dan wordt de hele buis afgesloten. (Rode kruisen op een beeldscherm.) Dit om te voorkomen dat het verkeer daar te veel verrast wordt en er ongelukken gebeuren. Het verkeer in de bovenste buizen wisselt hier namelijk veel van rijstrook. (Een tunnelbuis met veel verkeer.) In de wanden van de tunnel bevinden zich om de ongeveer 50 meter hulpposten. (Een uitsparing in de wand.) Loop naar de dichtstbijzijnde hulppost aan de kant van de rijbaan waarop u zich bevindt. Steek dus niet de naastgelegen rijstrook over. (Een figuur loopt door de tunnel.) Zo nodig wordt u via de luidsprekers verzocht naar de hulppost te gaan. (Een luidspreker aan het plafond.) Loop voor uw auto uit. Uw stilstaande auto vormt op die manier voor uzelf een extra buffer voor rijdend verkeer achter u. (De figuur pakt een telefoon.) Bij de hulppost kunt u rechtstreeks overleggen met de wegverkeersleider. Er komt zo snel mogelijk hulp om de rijstrook weer vrij te maken. (Een auto brandt in de tunnel.) Bij een ernstig ongeluk, bijvoorbeeld bij een autobrand is alles erop gericht om zo snel mogelijk hulp te bieden aan de slachtoffers en de mensen in de tunnel in veiligheid te brengen. (Een file achter de brandende auto.) Een ongeluk wordt direct opgemerkt door de wegverkeersleider. Via één druk op de alarmknop worden alle vier de tunnelbuizen meteen afgesloten voor verkeer. (Hij drukt op een rode knop.) De hulpdiensten worden direct gealarmeerd en komen zo snel mogelijk naar de tunnel. SIRENES De ventilatie start om gevaarlijke rookgassen uit de tunnel te drijven. (Een ventilator draait aan het plafond.) Hierdoor zijn auto's vóór de brand veilig. Ook wordt de brandblusvoorziening klaargemaakt en gaat de verlichting sterker branden. Bij brand of een ongeluk met gevaarlijke stoffen wordt u via de luidsprekers en uw autoradio opgeroepen om uzelf direct in veiligheid te brengen via de vluchtdeuren. Elke seconde telt in dit geval. Het is daarom belangrijk dat u niet twijfelt en zo snel mogelijk de tunnel verlaat. (Figuren lopen langs de auto's.) U zet de motor uit en laat de sleutel in het contact steken. U geeft hiermee de hulpdiensten de mogelijkheid de auto snel te verzetten als dit nodig is en het biedt de meeste kans uw auto onbeschadigd terug te krijgen. (Een sleutel in een contact.) Loop naar de dichtstbijzijnde vluchtdeur om de tunnel te verlaten. Help ook anderen die minder goed ter been zijn. (De figuren gaan naar een deur.) De vluchtdeuren zijn extra verlicht en geven een geluidssignaal af dat u attendeert op de locatie van de deur. WAARSCHUWINGSTOON MANNENSTEM: Uitgang hier! Via de vluchtdeuren komt u in de vluchtgang terecht. (De figuren lopen door een gang.) In de vluchtgang geven borden de veilige vluchtroute aan. (Een bord met pijlen.) Let op: de veilige route is niet altijd de kortste route. Het kan ook de langste route zijn, waarbij u ongeveer twee kilometer moet lopen. Belangrijk is dat u niet afwijkt van de aangegeven route. (Een groene stippellijn op de weg.) In de vluchtgang bent u veilig voor brand en rook. (Een scherm met vier beelden.) Elk tunnelniveau heeft een eigen vluchtgang. (Er verschijnen groene pijlen.) Op het einde van de vluchtgang wordt u door borden naar de opvangplaats geleid. (Een symbool van een groep mensen op een kaart.) Als het gevaar geweken is en het ongeluk voldoende is opgeruimd wordt iedereen terug naar zijn of haar auto geleid. U kunt dan onder begeleiding de tunnel verlaten. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op a2maastricht.nl/tunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)

Omleidingsroutes

Als de tunnel volledig moet worden afgesloten, treden omleidingsroutes in werking. In deze video leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

(Beeldtitel: A2-tunnel Maastricht. Pech of ongeluk. Omleidingsroutes.) STILTE VOICE-OVER: Op het moment dat alle vier de tunnelbuizen om veiligheidsredenen moeten worden afgesloten treden omleidingsroutes in werking. Net als bij een ongeluk op een autosnelweg moet het verkeer dan gebruikmaken van de overige wegen. (Een animatie. Kruispunt Geusselt vanuit de lucht.) Op de snelweg en in de stad Maastricht staan dynamische borden waarop de omleidingsroutes komen te staan. (Een bord met: A2 dicht.) Op drukke momenten, zoals de spits kunnen deze wegen dit extra verkeer onvoldoende verwerken en ontstaan files. (Een kaart van de omgeving.) In zo'n situatie worden ver buiten Maastricht bijvoorbeeld in Eindhoven en Luik, al omleidingsroutes aangegeven. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op a2maastricht.nl/tunnel. Een productie van Rijkswaterstaat. Copyright 2016.)