02 Planning

Op deze pagina staat de planning van de werkzaamheden aan de A2 bij Maastricht.

Gereed: 2018
2006 Akkoord over de financiering van het project en start Europese aanbesteding
2009 Keuze voor het beste plan
2010 Start tunnelbouw
2016 Werkzaamheden afgerond
2017 Werkzaamheden tunnel afgerond (bovengronds nog niet)
2018 Groene Loper opgeleverd

Deze planning is onder voorbehoud.