A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg

A2 Maastricht: één plan voor stad en snelweg

Waarom

 • Betere bereikbaarheid van Maastricht en doorstroming op de A2
 • Bevordering van verkeers- veiligheid en leefbaarheid in omliggende buurten
 • Nieuwe kansen voor A2-buurten door stedelijke vernieuwing en opheffing barrières

Alle doelen en resultaten

Hoe

een gestapelde tunnel waardoor 80% van het huidige verkeer onder de stad doorrijdt
2
markante stadsentrees en een groen, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers

Van tunnel naar Groene Loper

De nieuwe infrastructuur van het project A2 Maastricht is bijna afgerond. Nadat de Koning Willem-Alexandertunnel eind 2016 in gebruik genomen is, is het hele jaar 2017 gebruikt om de oude Rijksweg N2 te slopen en de totale infrastructuur verder af te ronden. Tussen de knooppunten Kruisdonk en Europaplein is de A2 inmiddels helemaal vernieuwd. Er is enorm veel werk verzet. Zo rijdt het verkeer inmiddels over een compleet vernieuwde A2 tussen Kruisdonk en Europaplein. Met onze trots; een unieke dubbellaags tunnel in het midden. Bovenop de tunnel wordt gewerkt aan de inrichting van het openbaar gebied: de Groene Loper. En ook de aansluitingen met projecten in de regio, zoals de aanleg van de Noorderbrug door de gemeente Maastricht, zijn allen gereed. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Groene Loper: de parkachtige omgeving boven op de tunnel. Rijkswaterstaat werkt in Maastricht samen met overheidspartners aan een plek waar mensen bij elkaar komen om prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. Meer weten? Neem een kijkje op de website Maastricht Bereikbaar.

Video: bouw Koning Willem-Alexandertunnel en realisatie Groene Loper

Video In vogelvlucht: bouw Koning Willem-Alexandertunnel en realisatie Groene Loper Video bouw Koning Willem-Alexandertunnel en realisatie Groene Loper

Mijlpaal Groene Loper

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht op donderdagochtend 29 maart 2018 een bezoek aan de A2 Maastricht. Samen met de koning vierden we dat het verkeerssysteem voor A2 Maastricht, waar 'zijn' tunnel onderdeel van uitmaakt, is afgerond. Ook namen we in symbolische zin de Groene Loper in gebruik. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat was hier ook bij aanwezig. Op de website Maastricht Bereikbaar kunt u meer lezen over de andere activiteiten die toen plaatsvonden.

Interessante feitjes

 • Meer dan 1.400.000 m3 grond, grind en mergel uit de tunnelbouwkuip is ontgraven. Dit is een rij zandwagens van Maastricht tot aan de Cote d’Azur.
 • Circa 300.000 m3 beton is gestort voor het maken van de tunnel. Dat zijn ongeveer 25.000 vrachtwagens vol.
 • Circa 30.000 ton wapening is verwerkt. Dat zijn ongeveer 1.500 vrachtwagens vol.
 • Meer dan 5500 damwandplanken zijn voor de aanleg van de tunnelbouwkuip gebruik.
 • +/- 8 km riolering is vervangen.
 • +/- 120 miljoen kilo asfalt is verwerk.
 • +/- 12.000 kabels en leidingen zijn omgelegd.
 • Circa 1800 bomen als recreatief lint bovenop de tunnel zijn gepland.

In het kort

In 2003 zijn de samenwerkende overheden - Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen - begonnen met de voorbereidingen voor één totaalplan voor de stad Maastricht en de snelweg A2. Een plan voor voetgangers, fietsers en automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en stadsontwikkeling. Dit totaalplan kreeg de naam de 'Groene Loper'.

De 'Groene Loper' zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maastricht Oost.

Wanneer

Gereed: 2018

Bekijk de planning

Deze planning is onder voorbehoud.