01 Doelen en resultaten

Om files op de A2 bij Maastricht te verminderen en de bereikbaarheid van Maastricht te verbeteren, treft Rijkswaterstaat diverse maatregelen.

Stadstraverse

De A2 gaat vanuit het noorden bij knooppunt Geusselt even over in de N2. Dit is de A2 stadstraverse: een weg met verkeerslichten, kruisingen en oversteekplaatsen. Er ontstaan hier regelmatig files, waardoor de aanliggende woonbuurten minder goed bereikbaar zijn.

Maatregelen

Om de doorstroming te verbeteren, leggen we een gestapelde tunnel aan tussen de knooppunten Geusselt en Europaplein. Deze tunnel bestaat uit 2x2 tunnelbuizen boven elkaar, die bestemmingsverkeer scheiden van doorgaand verkeer. 

Om de leefbaarheid rond de A2 stadstraverse te verbeteren, zijn meer maatregelen nodig. Het project A2 Maastricht, gestart door Rijkswaterstaat, de gemeenten Maastricht en Meerssen en de provincie Limburg, bestaat daarom uit de volgende onderdelen: 

  • zorgen voor een directe verbinding tussen de A2 en de A79 (knooppunt Kruisdonk)
  • aanleggen van een nieuwe verbindingsweg tussen de A2/A79 en Beatrixhaven
  • realiseren van meer groen en recreatie, de zogenoemde Groene Loper, tussen de Landgoederenzone en knooppunt Europaplein
  • verbeteren van de verkeersfunctie van de Viaductweg
  • aanleggen van een nieuwe stadsboulevard bovenop de tunnel 

Kijk voor meer informatie op Projectorganisatie A2 Maastricht.