Planning en aanpak

Planning en aanpak

We leggen tot en met december 2019 over de snelweg A18 (bij Doetinchem) een ecoduct aan. Hierdoor wordt natuurgebied De Wrange weer een geheel en dieren in het gebied veilig over kunnen steken.

Gereed: december 2019
Juli 2018 Start voorbereidende grondwerkzaamheden
Najaar 2018 Aanbrengen fundatie van de tussenpijler
Februari 2019 Opbouw van de steunpunten van het ecoduct aan weerszijden van de weg (landhoofden)
Voorjaar 2019 Aanbrengen van de tussenpijler onder het ecoduct
14–15 juni 2019 Afsluiting A18 tussen Doetinchem-Oost en de kruising A18-N18 richting Didam van 14 juni 20.00 uur en 15 juni 23.30 uur
27 april–17 juni 2019 Versmalde rijstroken voor verkeer in beide richtingen tussen aansluiting Doetinchem-Oost en de aansluiting A18-N18
15–17 juni 2019 Afsluiting A18 tussen oprit Doetinchem-Oost en de kruising A18-N18 richting Varsseveld van 15 juni 23.30 uur tot 17 juni 05.00 uur
Juni 2019 Aanbrengen van liggers, die het dek van het ecoduct vormen
Februari - december 2019 Algeheel onderhoud wegen Oost-Nederland
Juni - december 2019 Realisatie ecoduct en inrichten van het terrein

Deze planning is onder voorbehoud.

Aanpak aanleg ecoduct Koekendaal

Naast de A18 komen grondwallen, tussen het ecoduct en de Rekhemseweg. Om deze aan te leggen moet eerst de bestaande beplanting weggehaald worden. Op de nieuwe grondwallen komen daarna nieuwe struiken en loofhout. Naaldhout wordt op advies van de brandweer niet opnieuw geplant: dit is te brandgevaarlijk. Wel komen er inheemse struiken, die kunnen een beginnende natuurbrand juist afremmen of doven. Het loofhout op de grondwallen vormt een veilige zone: brand kan zo niet overslaan over de snelweg. De gemeente gaat de natuur bij het ecoduct onderhouden.