A18: aanleg ecoduct Koekendaal

A18: aanleg ecoduct Koekendaal

Waarom

  • Natuurgebied De Wrange bij Doetinchem wordt onderbroken door de snelweg A18.
  • Dieren in het gebied, zoals reeën en dassen, kunnen nu de weg niet veilig oversteken.
  • Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin we verbindingen tussen natuurgebieden herstellen.

Alle doelen en resultaten

Hoe

aanleg ecoduct van 20 m breed

Heb ik last van de werkzaamheden?

De aanleg van het ecoduct kan enige hinder met zich meebrengen, onder meer door de aanvoer van materiaal. Door bouwwerkzaamheden, zoals de aanleg (van de fundering) van de middenpijler, verschuiven tijdelijk de rijstroken.

Alle hinder en maatregelen

Wanneer

Gereed: december 2019

Bekijk de volledige planning

Deze planning is onder voorbehoud.

Nieuws

Meer nieuws