A18: aanleg ecoduct Koekendaal

A18: aanleg ecoduct Koekendaal

Waarom

  • Rijkswaterstaat werkte van juli 2019 tot december 2019 aan een ecoduct over de snelweg A18 in natuurgebied De Wrange bij Doetinchem.
  • Dieren in het gebied, zoals reeën en dassen, kunnen nu de weg veilig oversteken.
  • Het ecoduct past binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), waarin we verbindingen tussen natuurgebieden herstellen.

Hoe

aanleg ecoduct van 20 m breed

Bouw van ecoduct Koekendaal (A18)

De snelweg A18 loopt dwars door natuurgebied De Wrange bij Doetinchem en vormde een belemmering voor onder meer reeën, dassen, boomkikkers, kamsalamanders en hagedissen. We bouwden er daarom een ecoduct (natuurbrug voor wilde dieren) om de twee delen van het natuurgebied weer met elkaar te verbinden. Het ecoduct is 20 m breed. Ruim voldoende voor de grootste diersoort die hier voorkomt: het ree.

Aan weerszijden van de A18 zijn grondwallen aangelegd en aangeplant met inheemse struiken en loofhout. Dennen zijn in verband met het risico op natuurbranden niet meer teruggeplant. Het loofhout op de grondwallen vormt een veilige zone: brand kan zo niet overslaan over de snelweg. Deze maatregel bevordert ook de biodiversiteit langs de snelweg en vergroot het leefgebied van onder anderen vlinders, bijen en salamanders.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

Ecoduct Koekendaal hoort bij het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). In dit programma leggen we vanaf 2005 bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels aan om door rijksinfratructuur doorsneden natuurgebieden weer met elkaar te verbinden.

De Wrange, een ecologische verbindingszone

Natuurgebied De Wrange is een ecologische verbindingszone tussen Gaanderen en Doetinchem. Het is een oud natuurgebied, gelegen op een oude rivierduin langs de Oude IJssel. Natuurgebied de Wrange is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk.