Doelen en resultaten

Doelen en resultaten

De snelweg A18 loopt dwars door natuurgebied De Wrange bij Doetinchem. We bouwen er een ecoduct (natuurbrug voor wilde dieren) om de twee delen van het natuurgebied weer met elkaar te verbinden.

De snelweg A18 vormt momenteel een belemmering voor onder meer ree├źn, dassen, boomkikkers, kamsalamanders en hagedissen. Het ecoduct wordt 20 m breed. Ruim voldoende voor de grootste diersoort die hier voorkomt: het ree.

Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO)

De bouw van ecoduct Koekendaal hoort bij het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). In dit programma leggen we vanaf 2005 bijvoorbeeld ecoducten en wildtunnels aan om door rijksinfratructuur doorsneden natuurgebieden weer met elkaar te verbinden.

De Wrange, een ecologische verbindingszone

Natuurgebied De Wrange is een ecologische verbindingszone tussen Gaanderen en Doetinchem. Het is een oud natuurgebied, gelegen op een oude rivierduin langs de Oude IJssel. Natuurgebied de Wrange is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk.