Hinder en maatregelen

Om de Van Brienenoordbrug veilig te houden, gaat Rijkswaterstaat de brug vernieuwen. Op dit moment werken we aan een nieuwe aanpak voor de vernieuwing van de brug.

Het vervangen, vernieuwen en renoveren van de Van Brienenoordbrug (A16) veroorzaakt hinder voor het wegverkeer en de scheepvaart. We nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk te beperken.

Hinder wegverkeer

Het werk aan de Van Brienenoordbrug is ingrijpend en zorgt voor hinder voor het wegverkeer. We nemen verkeersmaatregelen om deze zoveel mogelijk te beperken. Denk aan het omleiden van wegverkeer via de snelwegen A15, A12, A27 en andere snelwegen in West- en Midden-Nederland. Ook onderzoeken we of we effectief mobiliteitsmaatregelen kunnen inzetten, zoals tijdelijk meer en/of goedkoper openbaar vervoer.

Ook het (brom)fietsverkeer krijgt te maken met hinder. Daarom bereiden we ook voor fietsers en bromfietsers maatregelen voor.

Hinder voor de scheepvaart

De Nieuwe Maas bij Rotterdam is een van de drukste vaarroutes van Nederland. Daarom besteden we bij het opknappen van de Van Brienenoordbrug extra veel aandacht aan het beperken van hinder voor de scheepvaart. 

We onderzoeken welke alternatieve routes er zijn als de doorvaart tijdelijk, geheel of gedeeltelijk is gestremd. Omvaren kan bijvoorbeeld via de Oude Maas en de Noord.